Labour Economics
Journal Economy and Management no 1/2018
Rola mediów we współczesnych konfliktach
Prokonsumencka polityka zwrotów
Development
ewolucja
open access
Labour Economics
Inteligentny projekt

Featured

Journal Economy and Management no 1/2017 emagazine

Journal Economy and Management no 1/2017 emagazine

The Journal Economy and Management is a bimonthly peer-reviewed academic journal.The Journal..

7.00

Innowacje we współczesnej gospodarce ebook

Innowacje we współczesnej gospodarce ebook

Główną hipotezą badawczą pracy stało się twierdzenie, że istnieją silne dywergencje przestrzenne i t..

25.00

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym ebook

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym ebook

Zmiany występujące w otoczeniu w sposób zasadniczy i dynamiczny oddziałują na warunki, w jakich żyj..

20.00

Kluczowe znaczenie wiedzy w procesie innowacji e-artykuł

Kluczowe znaczenie wiedzy w procesie innowacji e-artykuł

Odpłatny dostęp do artykułu naukowego - Artykuł został opublikowany w monografii naukowej: Kazo..

7.00

Zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych w organizacji e-artykuł

Zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych w organizacji e-artykuł

Odpłatny dostęp do artykułu naukowego - Artykuł został opublikowany w monografii naukowej: Jana..

10.00

Organizacje uczące się w modelu otwartej innowacji e-artykuł

Organizacje uczące się w modelu otwartej innowacji e-artykuł

Odpłatny dostęp do artykułu naukowego - Artykuł został opublikowany w monografii naukowej: Tylż..

7.00

Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki krajowej i światowej e-artykuł

Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki krajowej i światowej e-artykuł

Odpłatny dostęp do artykułu naukowego - Artykuł został opublikowany w monografii naukowej: Fuda..

10.00

Innowacje jako konieczność we współczesnej organizacji e-artykuł

Innowacje jako konieczność we współczesnej organizacji e-artykuł

Odpłatny dostęp do artykułu naukowego - Artykuł został opublikowany w monografii naukowej: Ser..

7.00

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty ebook

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty ebook

Celem opracowania jest ukazanie wieloaspektowych związków występujących między zjawiskami współpracy..

20.00

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY ebook

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY ebook

Niniejsze opracowanie przedstawia historyczny proces ewolucji systemu danin fiskalnych, ze szczegó..

18.00

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie ebook

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie ebook

Prezentowana publikacja jest efektem współpracy medioznawców, kulturoznawców i politologów reprezent..

19.00

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I ebook

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I ebook

Publikacja stanowi historyczne ujęcie i analizę obszernych rozważań nad procesami integracji europej..

16.00

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom II ebook

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom II ebook

Niniejsza publikacja – TOM II stanowi ciąg dalszy badań nad procesem ratyfikacji Traktatu konstytucy..

16.00

Gospodarka oparta na wiedzy ebook

Gospodarka oparta na wiedzy ebook

Tytuł monografii naukowej: Gospodarka oparta na wiedzyRed. Naukowy: Prof. nadzw. dr hab. J..

17.00

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II ebook

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II ebook

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty..

19.00

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach ebook

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach ebook

 Tytuł monografii naukowej: Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych cz..

18.00

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część I

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część I

Tytuł książki: Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część IAutorzy:&nbs..

17.00

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część III

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część III

 Wydanie Trzecie monografii naukowej pod tytułem „Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, eko..

17.00

Rozwój regionalny - Wybrane aspekty ebook

Rozwój regionalny - Wybrane aspekty ebook

 Tytuł monografii naukowej: Rozwój regionalny - Wybrane aspektyRedaktor Naukowy:Prof. nadz..

16.00

Anti-terrorism systems of European Union countries ebook

Anti-terrorism systems of European Union countries ebook

W niniejszej publikacji zaprezentowano wyniki badań i obserwacji, gromadzenia materiałów źródłowych..

35.00

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata ebook

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata ebook

Tytuł książki: Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspól..

18.00

Wybrane aspekty zarządzania biznesem ebook

Wybrane aspekty zarządzania biznesem ebook

Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty zarządzania biznesemRedaktor Naukowy: Prof. dr ..

17.00

Journey to the cosmos ebook

Journey to the cosmos ebook

Celem tej publikacji jest przybliżenie wiedzy o naszej lokalizacji we Wszechświecie i jednocześnie o..

22.00

Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould. Logical Aspects ebook

Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould. Logical Aspects ebook

Symbolic-logical, mathematical and programming aspects of the Physarum chip have been studied..

0.00

Physarum Machines. Selected Works ebook

Physarum Machines. Selected Works ebook

The Physarum polycephalum slime mould is a large single cell capable for distributed sensing,..

0.00

Exploration of medical data. Methods of artificial intelligence in the design of drug synthesis ebook

Exploration of medical data. Methods of artificial intelligence in the design of drug synthesis ebook

Oddając tę monografię w ręce P.T. Czytelników, chcielibyśmy omówić różnice w stosunku do pierw..

18.00

Economy and Management no 2/2017 e-journal

Economy and Management no 2/2017 e-journal

The Journal Economy and Management is a bimonthly peer-reviewed academic journal.The Journal..

7.00

Journal Economy and Management no 4/2017 emagazine

Journal Economy and Management no 4/2017 emagazine

The Journal Economy and Management is a bimonthly peer-reviewed academic journal.The Journal..

7.00

Journal Economy and Management no 5/2017 emagazine

Journal Economy and Management no 5/2017 emagazine

The Journal Economy and Management is a bimonthly peer-reviewed academic journal.The Journal..

7.00

Journal Economy and Management no 6/2017 emagazine

Journal Economy and Management no 6/2017 emagazine

The Journal Economy and Management is a bimonthly peer-reviewed academic journal.The Journal..

7.00

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects ebook

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects ebook

Title of scientific book: Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – sel..

0.00

Securities market of Belarus: problems and development prospects ebook

Securities market of Belarus: problems and development prospects ebook

Dla naszych Czytelników - OPEN ACCESS - bezpłatny dostęp do publikacji. Plik jest dostępny do bezpła..

0.00

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy

Zasadniczym celem pracy jest wskazanie luk w regionalnym systemie innowacji przez pryzmat wybranych ..

0.00

Existential risk from artificial general intelligence e-article

Existential risk from artificial general intelligence e-article

Title: Existential risk from artificial general intelligenceAuthor: Aleksandra FudaliArticle was iss..

6.00

Subcription 2018 Journal Economy and Management emagazine

Subcription 2018 Journal Economy and Management emagazine

The Journal Economy and Management is a bimonthly peer-reviewed academic journal.Subscriptio..

36.00

Economy and Management no 1/2018 e-journal

Economy and Management no 1/2018 e-journal

The Journal Economy and Management is a bimonthly peer-reviewed academic journal.Journal Eco..

7.00

Journal Economy and Management no 2/2018 emagazine

Journal Economy and Management no 2/2018 emagazine

The Journal Economy and Management is a bimonthly peer-reviewed academic journal.Journal Eco..

7.00

Inteligentny projekt istnienia ebook

Inteligentny projekt istnienia ebook

Opis książki:Po wielu latach intelektualnych studiów nad konceptem zaistnienia życia doszedłem do z..

0.00

Inteligentny projekt istnienia book

Inteligentny projekt istnienia book

Opis książki:Po wielu latach intelektualnych studiów nad konceptem zaistnienia życia doszedłem do z..

0.00

Prospects for Poland's economic development - Selected aspects book

Prospects for Poland's economic development - Selected aspects book

Jest to praca zbiorowa, autorstwa 6 osób, składająca z 7 głównych tematów, będąca owocem konferencji..

55.00

 Development of sustainable aviation ebook

Development of sustainable aviation ebook

Title: Development of sustainable aviationAuthors: Justyna Żyła, Michał Nędza ..

0.00

Journal Economy and Management no 5/2018 emagazine

Journal Economy and Management no 5/2018 emagazine

The Journal Economy and Management is a bimonthly peer-reviewed academic journal.Journal Eco..

7.00

Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym ebook

Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym ebook

Celem pracy jest identyfikacja i ocena kierunków ewolucji oraz siły wpływu instytucji wsparcia ..

0.00

Wizualizacje kognitywne w zarządzaniu

Wizualizacje kognitywne w zarządzaniu

Monografia została opracowana jako podsumowanie wieloletnich badań nad wizualizacjami kognitywnymi. ..

0.00

Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health care system

Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health care system

Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health care systemKonrad Szurogaj..

25.00

Labour Economics: Theory and practice book

Labour Economics: Theory and practice book

Title:Labour Economics: Theory and practiceAuthor:Kalandar AbdurakhmanovReviewers:Doctor of E..

140.00

Scientific Publishing House IVG
GROUPIVG.COM
 Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
New Store
 Journal Economy and Management
Scientific Publishing House IVG