Nasze centrum zainteresowania

Promocja, upowszechnianie, popularyzacja wynik�w dzialalnosci badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, a takze wdrazania najnowszych rozwiazan w dziedzinie innowacji, ekonomii, zarzadzania strategicznego w skali miedzynarodowej oraz utrzymania zasob�w o duzym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa.KONTAKT Z NAMI