• Wybrane aspekty zarządzania biznesem ebook


Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty zarządzania biznesem

Redaktor Naukowy: Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP

Autorzy: Aleksandra Fudali, Ireneusz Miciuła, Krzysztof Miciuła, Krystyna Serafin, Justyna Kozłowska, Krzysztof Gąsiorowski, Bogumiła Smolorz, Monika Trojanowska, Agnieszka Raczek, Henryk Wojtaszek, Jolanta Kubicka

 

Wydawnictwo naukowe: Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl biuro@wydawnictwoivg.pl

Miejsce i Rok Wydania: Szczecin 2015 rok

Ilość stron: 173

Rodzaj: ebook

Rozmiar: 5,65 Mb

Plik ściągalny: pdf

ISBN 978-83-62062-58-4 ebook 


Spis treści

 

Wstęp 6

 

I Czy możemy planować, zarządzać i kontrolować przyszłością organizacji we współczesnych czasach? 7

Wstęp 7

1.1. Zarządzanie współczesną organizacją 8

1.2. Proces zarządzania organizacją 18

1.3. Strategiczne myślenie 21

1.4. Planowanie w organizacji 23

1.5. Pojęcie i istota strategii 31

1.6. Kontrolowanie organizacji 41

Zakończenie 43

Bibliografia 45

Informacja o autorze 48

II Analiza teorii dotyczących gospodarki przestrzennej 49

Streszczenie 49

Wprowadzenie 49

2.1. Teoria von Thünena 50

2.2. Lokalizacja przedsiębiorstwa przemysłowego według A. Webera 52

2.3. Przestrzenna substytucja według A. Predöhla 53

2.4. Ogólna teoria gospodarki przestrzennej według A. Löschema 55

Podsumowanie 56

Analysis theory regarding the economy spatial 57

Abstract 57

Bibliografia 57

Informacja o autorach 57

III Analiza rynków finansowych przy pomocy równań (linii) CML i SML 58

Wprowadzenie 58

3.1. Kierunki doskonalenia metod szacowania kosztu kapitału własnego 59

3.2. Linia rynku kapitałowego CML 60

3.3. Równanie SML 64

Podsumowanie 68

Bibliografia 68

Informacja o autorach 68

IV CSR we współczesnej organizacji 69

Wprowadzenie 69

4.1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 69

4.2. Budowanie odpowiedzialnej organizacji 72

4.3. Kierownik jako decydent działań społecznie odpowiedzialnych 74

4.4. Ranking odpowiedzialnych firm 75

4.4.1. Ranking FOB za 2012 rok 75

4.4.2. Ranking FOB za 2013 rok 77 4 

Podsumowanie 79

Bibliografia 80

Informacja o autorze 81

V Fuzje i przejęcia w Polsce jako element zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem 82

Wprowadzenie 82

5.1. Pojęcie fuzji i przejęć 82

5.2. Motywy zawierania fuzji i przejęć 83

5.3. Rynek fuzji i przejęć w Polsce 85

Podsumowanie 88

Bibliografia 89

Informacja o autorze 89

VI Metody restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz ich uwarunkowania 90

Wstęp 90

6.1. Transformacja systemowa w Polsce 91

6.1.1. Restrukturyzacja przedsiębiorstw 92

6.1.2. Rodzaje restrukturyzacji 94

6.1.3. Zachowania i reakcje Związków Zawodowych 95

6.2. Metody restrukturyzacji przedsiębiorstw 97

6.2.1. Benchmarking 97

6.2.2. Reeingineering 99

6.2.3. Lean management 100

6.2.4. Kaizen 100

6.2.5. Total Quality Management 101

6.2.6. Outplacement 103

6.2.7. Outsourcing 104

6.3. Realizacja programów rekonwersji zawodowej w Polsce 105

Podsumowanie 105

Recapitulation 106

Bibliografia 106

Informacja o autorze 107

VII Zintegrowane systemy zarządzania w polskiego górnictwa węgla kamiennego 108

Wprowadzenie 108

7.1. Analiza stanu polskiego górnictwa węgla kamiennego 109

7.2. Kierunki doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania kopalniami węgla kamiennego 114

7.3. Proces restrukturyzacji w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w Puchaczowie 116

Podsumowanie 118

Integrated Management Systems in Polish coal mining 119

Summary 119

Bibliografia 120

Informacja o autorze 121 5

VIII Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa – analiza wybranych klasyfikacji 121

Wprowadzenie 121

8.1. Ujęcia definicyjne kapitału intelektualnego 121

8.2. Komponenty kapitału intelektualnego a kapitał ludzki 123

8.3. Firma Skandia a kapitał intelektualny 126

8.4. Bariery w zarządzaniu kapitałem intelektualnym 128

Podsumowanie 129

Bibliografia 129

Informacja o autorze 130

IX Analiza procesu rekrutacyjnego w przedsiębiorstwie komercyjnym 131

Wstęp 131

9.1. Rekrutacja 131

9.1.1. Etapy rekrutacji 132

9.1.2. Proces rekrutacji 132

9.1.3. Selekcja 133

9.1.4. Analiza procesu rekrutacyjnego w wybranym przedsiębiorstwie 133

Podsumowanie 136

Bibliografia 136

Informacja o autorach 137

X Trajektorie internacjonalizacji korporacji chińskich i indyjskich we wczesnej fazie ich Internacjonalizacji 138

Wstęp 138

10.1. Proces internacjonalizacji korporacji EMNCs jako „late- internationalizers” 139

10.1.1. Początek internacjonalizacji chińskich korporacji 140

10.1.2. Etapy internacjonalizacji chińskich korporacji 141

10.1.3. Motywy i bariery internacjonalizacji chińskich korporacji w świetle rozwoju

ich strategii we wczesnej fazie internacjonalizacji 143

10.1.4. Globalna ekspansja chińskich korporacji 144

10.2. Proces internacjonalizacji korporacji indyjskich 145

10.3. Trajektorie internacjonalizacji korporacji chińskich i indyjskich 146

10.3.1. Podstawowe pytania w świetle koncepcji „trajektorii internacjonalizacji” 146

10.3.2. Koncepcja i typy „trajektorii internacjonalizacji” 147

10.3.3. Trajektorie internacjonalizacji korporacji chińskich i indyjskich w ujęciu porównawczym 149

Podsumowanie 154

Trajectories of internationalization of chinese and indian corporations in the early phase of their internationalization 155

Summary 155

Bibliografia 155

Informacja o autorze 159

Wykaz bibliografii 160 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Wybrane aspekty zarządzania biznesem ebook

  • 17.00

  • Price in reward points: 100

Related Products

Zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych w organizacji e-artykuł

Zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych w organizacji e-artykuł

Odpłatny dostęp do artykułu naukowego - Artykuł został opublikowany w monografii naukowej: Jana..

10.00