• Rozwój regionalny - Wybrane aspekty ebook

 

Tytuł monografii naukowej: Rozwój regionalny - Wybrane aspekty

Redaktor Naukowy:

Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Olszewski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Lisowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Elżbieta Kryńska Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Marek Ciesielski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Autorzy: Aleksandra Fudali, Marta Zygier, Anna Tomczyk, Dariusz Grzybek,  Ilisio Manuel de Jesus, Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Łukasz Matwiej, Krzysztof Wiaderek, Maria Kukurba, Krzysztof Gąsiorowski

 

Wydawnictwo naukowe: Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl biuro@wydawnictwoivg.pl

Miejsce i Rok Wydania: Szczecin 2014 rok

Ilość stron: 110

Rodzaj: ebook

Rozmiar: 2,73 Mb

Plik ściągalny: pdf

ISBN 978-83-62062-40-9 ebook 


Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Rozdział I

Polityka i strategia rozwoju regionalnego

Wprowadzenie

1.1. Polityka regionalna oraz jej aspekty

1.2. Rozwój miast, jako zdolność do kreowania wzrostu gospodarczego

1.3. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych

1.4. Ekspertyza: Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce

1.5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR)

Podsumowanie

Bibliografia

Informacja o autorze

 

Rozdział II

Rozwój regionalny w Polsce a przedsiębiorcy zagraniczni

Wstęp

2.1. Pojęcie przedsiębiorcy zagranicznego

2.2. Wpływ przedsiębiorców zagranicznych na rozwój regionalny w Polsce

Zakończenie

Bibliografia

Informacja o autorze

 

Rozdział III

Znaczenie innowacyjności dla rozwoju województwa podlaskiego

Wprowadzenie

3.1. Rozwój w ujęciu regionalnym oraz jego uwarunkowania w województwie podlaskim

3.2. Innowacyjność i wskaźniki określające jej poziom

3.3. Innowacyjność jako czynnik rozwoju w województwie podlaskim

Zakończenie

Bibliografia

Informacja o autorze

 

Rozdział IV

Związek Podhalan Północnej Ameryki w rozwoju regionalnym Podhala

Wprowadzenie

4.1. Migracje zagraniczne w rozwoju regionalnym

4.2. Powstanie i struktura organizacyjna Związku Podhalan Północnej Ameryki

4.3. Wspomaganie rozwoju Podhala przez Związek Podhalan Północnej Ameryki

4.4. Wpływ działań Związku Podhalan Północnej Ameryki na rozwój regionalny Podhala

Podsumowanie

Polish Highlanders Alliance of North America in Regional Development of Podhale

Summary

Bibliografia

Informacja o autorze

 

Rozdział V

Źródła finansowania infrastruktury publicznej w gminie

Wstęp

5.1. Cel, zakres i metodyka badań

5.2. Charakterystyka terenu i przedmiotu badań

5.3. Inwestycje zrealizowane w gminie Ostrów Mazowiecka w latach 2009 - 2012

5.4. Źródła finansowania infrastruktury technicznej i społecznej w gminie Ostrów

5.5. Wpływ inwestycji na budżet gminy Ostrów Mazowiecka

Podsumowanie

Sources of financing the public Infrastructure in commune

Summary

Bibliografia

Informacja o autorach

 

Rozdział VI

Rozwój polskich przedsiębiorstw przemysłu drzewnego w oparciu o współpracę z nauką

Wprowadzenie

6.1. Transfer technologii

6.1.1. Formy transferu technologii

6.1.2. Proces transferu technologii

6.1.3. Wsparcie w zakresie transferu technologii

6.2. Przyczyny problemów na drodze rozwoju przedsiębiorstw przemysłu drzewnego

6.2.1. Problemy po stronie przedsiębiorców

6.2.2. Problemy po stronie wyższych uczelni

6.3. Studium przypadku

6.3.1. Ekspertyzy i opinie techniczne

6.3.2. Zamawiane prace dyplomowe

6.3.3. Udział w konsorcjach naukowo-przemysłowych

Podsumowanie

Bibliografia

Informacja o autorach

 

Rozdział VII

Rynek walutowy i pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce w latach 2004-2013 - raport NBP

Wstęp

7.1. Tendencje zmian na kasowym rynku walutowym i OTC walutowych, i procentowych instrumentów pochodnych w Polsce w latach 2004-2013

7.2. Uczestnicy rynku OTC a struktura obrotów w latach 2004-2013

7.3. Struktura terminowa transakcji outright forward i fx swap

7.4. Struktura terminowa dla instrumentów pochodnych stóp procentowych

7.5. Struktura walutowa transakcji

Podsumowanie

Foreign Exchange market and OTC derivatives in the years 2004-2013 – Report NBP

Summary

Bibliografia

Informacja o autorze

 

Rozdział VIII

Rozwój przedsiębiorstwa innowacyjnego na przykładzie firmy Jotkel w Krotoszynie - województwo wielkopolskie

Wprowadzenie

8.1. Innowacje –pojęcia i definicje

8.2. Krótka historia firmy i charakterystyka jej działalności

8.2.1. Charakterystyka działalności innowacyjnego przedsiębiorstwa JOTKEL

8.2.2. Dynamiczny i wymagający współczesny międzynarodowy rynek

8.2.3. Produkty spełniające współczesne potrzeby wymagających klientów

8.2.4. Aktywna, innowacyjna, nowoczesna i ambitna firma

8.3. Prestiż i nowe technologie oraz fundusze strukturalne

8.3.1. Realizacja Programów Phare i współpraca z ARR w Koninie

8.3.2. Realizacja większych i trudniejszych projektów

8.3.3. Doświadczenia firmy w eksporcie wyrobów za granicę

8.3.4. Czynnik ludzki w przedsiębiorstwie, rozwój kapitału ludzkiego

8.3.5. Doświadczenie w realizacji projektów

8.3.6. Przedsiębiorstwo JOTKEL przed dylematem w roku 2000

8.3.7. Realizacja programów Phare przez przedsiębiorstwo

8.3.8. Realizacja dużych projektów przez firmę JOTKEL

8.3.9. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw na uczestnictwo w targach w Paryżu i Kolonii

8.3.10. Cenne doświadczenia w realizacji programów pomocowych

8.4. Patenty i nowe technologie

8.5. Wyniki przeprowadzonych badań

Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Informacja o autorze

 

Wykaz bibliografii 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Rozwój regionalny - Wybrane aspekty ebook

  • 16.00

  • Price in reward points: 100

Related Products

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy

Zasadniczym celem pracy jest wskazanie luk w regionalnym systemie innowacji przez pryzmat wybranych ..

0.00