• Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach ebook

 

Tytuł monografii naukowej: Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach

Redaktor Naukowy: Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Olszewski

Autorzy: Aleksandra Fudali, Krzysztof Gąsiorowski, Piotr Nowaczyk, Michał Zaremba, Ireneusz Miciuła, Bogumiła Smolorz, Dagmara Gad, Anna Przewoźna–Skowrońska, Witold Goszka, Daniel Ciupiński, Katarzyna Łukiewska, Andrzej Kwarciński

 

Wydawnictwo naukowe: Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl biuro@wydawnictwoivg.pl

Miejsce i Rok Wydania: Szczecin 2015 rok

Ilość stron: 151

Rodzaj: ebook

Rozmiar: 4,27 Mb

Plik ściągalny: pdf

ISBN 978-83-62062-42-3 ebook 


Spis treści


Wstęp ....................................................................................................................... 9


Wprowadzenie do tematyki gospodarki światowej i krajowej ......................... 11

Bibliografia ............................................................................................................ 20

Informacje o autorze............................................................................................... 21


Rozdział I

Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny zasobów pracy ............... 22

Wstęp ..................................................................................................................... 22

1.1. Edukacja młodzieży i dorosłych w ujęciu historycznym ................................ 22

1.1.1. Mezopotamia ............................................................................................ 22

1.1.2. Egipt ......................................................................................................... 23

1.1.3. Etruskowie ................................................................................................ 24

1.1.4. Indie.......................................................................................................... 25

1.1.5. Chiny ........................................................................................................ 26

1.1.6. System Egzaminów Państwowych w starożytnych Chinach .................... 26

1.2. Edukacja permanentna, edukacja ustawiczna, całożyciowa ............................ 29

1.3. Przyczyny edukacji dorosłych w okresie przemian ......................................... 31

1.4. Procesy rekonwersji zawodowej ..................................................................... 33

1.5. Efekty ekonomiczno-gospodarcze tworzenia wiedzy ..................................... 34

1.6. Wpływ poziomu edukacji na rozwój gospodarczy .......................................... 36

Zakończenie ........................................................................................................... 39

Podsumowanie końcowe ........................................................................................ 39

The recapitulation final .......................................................................................... 40

Bibliografia ............................................................................................................ 42

Informacje o autorze............................................................................................... 42


Rozdział II

Polityka energetyczna Unii Europejskiej– szanse i zagrożenia dla Polski ...... 43

Wprowadzenie ........................................................................................................ 43

2.1. Przesłanki oraz cele Polityki Energetycznej Unii Europejskiej....................... 44

2.2. Postulowane regulacje zmierzające do utworzenia Wspólnej Polityki

Energetycznej Unii Europejskiej ..................................................................... 48

2.3. Realizacja założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej przez Polskę - szanse i zagrożenia .... 49

Podsumowanie ....................................................................................................... 51

EU energy policy – chances and risks for Poland .................................................. 52

Summary ................................................................................................................ 52

Bibliografia ............................................................................................................ 52

Spis tabel ................................................................................................................ 53

Informacje o autorze............................................................................................... 53

Rozdział III

Kryzys zadłużenia jako wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej .................... 54

Wstęp ..................................................................................................................... 54

3.1. Polityka fiskalna i gospodarka finansowa środkami publicznymi w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia.... 54

3.2. Kryzys zadłużenia w krajach Unii Europejskiej .............................................. 60

3.3. Rozwiązania problemu zadłużenia – wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej ...... 63

Podsumowanie ....................................................................................................... 66

The challenges of the debt crisis for EU countries ................................................. 66

Summary ................................................................................................................ 66

Bibliografia ............................................................................................................ 66

Spis tabel ................................................................................................................ 68

Informacje o autorze............................................................................................... 68


Rozdział IV

Innowacje finansowe w gospodarce światowej i ich skutki na przykładzie instrumentów walutowych ...... 69

Wprowadzenie ........................................................................................................ 69

4.1. Innowacje finansowe a ryzyko walutowe ........................................................ 69

4.2. Innowacyjne instrumenty finansowe na rynku walutowym ............................ 73

4.3. Innowacje finansowe na rynku walutowym jako szansa, czy zagrożenie? ..... 76

Zakończenie ........................................................................................................... 77

Bibliografia ............................................................................................................ 78

Spis tabel ................................................................................................................ 79

Spis rysunków ........................................................................................................ 79

Informacje o autorze............................................................................................... 79


Rozdział V

Determinanty funkcjonowania polskiego sektora bankowego w warunkach spowolnienia gospodarczego .... 80

Streszczenie ............................................................................................................ 80

Wprowadzenie ........................................................................................................80

5.1. Przyczyny światowego kryzysu finansowego u progu XXI wieku ................ 80

5.2. Wpływ spowolnienia gospodarczego na funkcjonowanie banków komercyjnych ....... 81

5.3. Kierunki procesu restrukturyzacji sektora bankowego.................................... 84

5.4. Zaufanie powodzeniem zmian w sektorze bankowym .................................... 89

Podsumowanie ....................................................................................................... 91

Determinants of functioning of the Polish banking sector under conditions of

economic downturn ................................................................................................ 92

Summary ................................................................................................................ 92

Bibliografia ............................................................................................................ 92

Spis tabel ................................................................................................................ 94

Informacje o autorze............................................................................................... 94


Rozdział VI

Polityka inwestycyjna Otwartych Funduszy Emerytalnych – analiza porównawcza .. 95

Wprowadzenie ........................................................................................................ 95

6.1. Otwarty Fundusz Emerytalny jako system zabezpieczenia emerytalnego w Polsce – podstawy funkcjonowania systemu ...... 95

6.2. Polityka inwestycyjna OFE ............................................................................. 97

6.3. Polityka inwestycyjna wybranych OFE w Polsce – analiza porównawcza ..... 98

6.3.1. Przegląd badań dotyczących polityki inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych ...... 98

6.3.2. Organizacja badania – cel badania, grupa badawcza, metoda badawcza i pytania badawcze .... 99

6.3.3. Portfel inwestycyjny ING OFE, Generali OFE oraz Aviva OFE ........... 100

Podsumowanie ..................................................................................................... 104

Investment policy of Open Pension Funds - comparative analysis ...................... 104

Abstract ................................................................................................................ 104

Bibliografia .......................................................................................................... 104

Spis tabel .............................................................................................................. 106

Informacje o autorze............................................................................................. 106


Rozdział VII

Wpływ nowoczesnych technologii na zachowania konsumentów w polskiej gospodarce ..... 107

Wprowadzenie ...................................................................................................... 107

7.1. Źródło informacji dla konsumenta ................................................................ 107

7.2. Zachowania konsumentów ............................................................................ 108

7.3. Technologia a zakupowe zachowania konsumentów .................................... 110

7.4. Nowoczesna technologia i jej wpływ na zachowania konsumentów w procesie konsumpcji .... 110

Wnioski ................................................................................................................ 114

Podsumowanie ..................................................................................................... 114

The impact of modern technology on consumer behavior in the Polish economy ... 114

Summary .............................................................................................................. 114

Bibliografia .......................................................................................................... 115

Spis wykresów ..................................................................................................... 115

Informacje o autorze............................................................................................. 115


Rozdział VIII

Zarządzanie środowiskowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej ...... 116

Streszczenie .......................................................................................................... 116

8.1. Uwagi wstępne i metodyka badań ................................................................. 116

8.2. Cel i wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego ................................ 117

8.3. Wyniki badań ................................................................................................ 118

Podsumowanie ..................................................................................................... 120

Environmental Management on the example of enterprise from pharmaceutical sector ..... 121

Summary .............................................................................................................. 121

Bibliografia .......................................................................................................... 121

Informacje o autorze............................................................................................. 121


Rozdział IX

Konkurencyjność międzynarodowa przemysłu meblarskiego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej .... 122

Streszczenie .......................................................................................................... 122

Wprowadzenie ...................................................................................................... 122

9.1. Międzynarodowa konkurencyjność ............................................................... 123

9.2. Ocena wskaźnikowa konkurencyjności międzynarodowej polskiego przemysłu meblarskiego .... 124

Podsumowanie ..................................................................................................... 130

International competitiveness of the furniture industry in Poland in the European Union .... 130

Summary .............................................................................................................. 130

Bibliografia .......................................................................................................... 130

Spis tabel .............................................................................................................. 131

Spis rysunków ...................................................................................................... 131

Informacje o autorach........................................................................................... 131


Rozdział X

Zarządzenie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF .... 132

Wprowadzenie ...................................................................................................... 132

10.1. Otoczenie przedsiębiorstwa – Sierra Leone ................................................ 132

10.2. KVCF .......................................................................................................... 133

10.2.1. Struktura przedsiębiorstwa .................................................................. 134

10.2.2. Organizacja i finansowanie ................................................................. 136

10.3. Relacje z inwestorami, kontrahentami i NGO’s .......................................... 137

10.4. Wpływ epidemii wirusa Eboli na działalność KVCF .................................. 138

Podsumowanie ..................................................................................................... 139

Management of a capital venture company in third world countries using an example of KVCF...... 139

Bibliografia .......................................................................................................... 139

Spis rysunków ...................................................................................................... 140

Informacje o autorze............................................................................................. 140


Wykaz bibliografii .............................................................................................. 141 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach ebook

  • 18.00

  • Price in reward points: 100

Related Products

Gospodarka oparta na wiedzy ebook

Gospodarka oparta na wiedzy ebook

Tytuł monografii naukowej: Gospodarka oparta na wiedzyRed. Naukowy: Prof. nadzw. dr hab. J..

17.00

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach book

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach book

 Tytuł monografii naukowej: Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych cz..

27.00

Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki krajowej i światowej e-artykuł

Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki krajowej i światowej e-artykuł

Odpłatny dostęp do artykułu naukowego - Artykuł został opublikowany w monografii naukowej: Fuda..

10.00