• Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część III

 Wydanie Trzecie monografii naukowej pod tytułem „Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja” jest dalszą kontynuacją prowadzenia badań, analiz oraz diagnoz z szerokich aspektów gospodarki. Książka zawiera bogaty zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej i jest podzielona na 10 Rozdziałów.


Tytuł książki: Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część III

Autorzy: Jerzy Olszewski, Rafał Matera, Piotr Gabrielczak, Anna  Krug–Żarnowska,  Piotr Nowaczyk, Edyta Janus, Marcelina Więckowska, Katarzyna Czapińska, Anna Kubica,  Tomasz Buchwald, Jarosław Pawłowski

Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Jerzy Olszewski  

Ilość stron: 192

Rodzaj: ebook

Rozmiar: 2,10 MG

Plik ściągalny: pdf

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2012

ISBN  978-83-62062-90-4 ebook  

 

Spis treści

 

Przedmowa 7

Rozdział I Wpływ globalizacji i transformacji na kształtowanie się systemu pracy. 13

Wprowadzenie. 13

1.1. Wskaźniki ekonomiczno-społeczne a warunki i stan zarządzania systemem pracy. 15

1.2. Implikacje globalizacji i transformacji na stosunki pracy i regulacje w zakresie prawa pracy. 20

Podsumowanie. 25

The impact of globalization and transformation on the formation of the labor system.. 26

Bibliografia. 28

Informacja o Autorze. 29

Rozdział II Efekt zarażenia we współczesnej gospodarce światowej – ujęcie teoretyczne. 30

Wprowadzenie. 30

2.1. Gospodarka światowa – pojęcie, geneza, ewolucja. 31

2.2. Międzynarodowa synchronizacja i transmisja wahań koniunkturalnych. 34

2.3. Efekt zarażenia – definicje i kanały transmisji 38

2.4. Globalna polityka ekonomiczna a przeciwdziałanie zarażeniu. 44

Podsumowanie. 48

Contagion Effect as a Phenomenon in the Contemporary World Economy – Theoretical Approach  48

Bibliografia. 49

Informacja o Autorze. 51

Rozdział III Wirtualne społeczności i blogowanie w relacjach inwestorskich. 52

Wprowadzenie. 52

3.1. Podstawowe założenia relacji inwestorskich. 53

3.2. Poziom internetowych relacji inwestorskich w polskich spółkach giełdowych. 55

3.3. Przyszłość i wyzwania dla internetowych relacji inwestorskich - podsumowanie. 59

Streszczenie. 64

Virtual communities and blogging in investor relations. 64

Bibliografia. 65

Informacja o Autorze. 65

Rozdział IV Finansowanie małych portów morskich w Polsce w dobie kryzysu gospodarczego  66

Wprowadzenie. 66

4.1. Wielkość nakładów inwestycyjnych na modernizację infrastruktury małych portów morskich  69

4.2. Beneficjenci oraz źródła finansowania infrastruktury małych portów morskich. 71

4.3. Wielkość przychodów oraz kosztów utrzymania wybranych małych portów morskich przez  podmioty zarządzające. 72

4.4. Ocena finansowania infrastruktury małych portów morskich. 74

4.5. Wpływ kryzysu gospodarczego na możliwości finansowania infrastruktury małych portów morskich  77

Podsumowanie. 80

Streszczenie. 81

Financing small seaports in Poland in the time of economic crisis. 82

Bibliografia. 83

Informacja o Autorze. 83

Rozdział V Wielkość pomocy publicznej na innowacje w świetle strategii rozwoju Unii Europejskiej 84

Wprowadzenie. 84

5.1. Podstawowe zasady udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej 85

5.2. Wielkość pomocy publicznej na badania, rozwój i innowacje w świetle założeń określonych w strategiach rozwoju Unii Europejskiej 89

Podsumowanie. 94

Bibliografia. 95

Informacja o Autorze. 95

Rozdział VI Nowe standardy funkcjonowania rynku kredytowych instrumentów pochodnych  96

Wprowadzenie. 96

6.1. Rozwój rynku kredytowych instrumentów pochodnych. 97

6.2. Przesłanki na podstawie których konstruowane jest nowe  otoczenie regulacyjne rynku. 101

6.3. Wytyczne dla kierunku reform i ich ocena w opinii ekspertów.. 103

6.4. Wizja nowej infrastruktury transakcyjnej i rozliczeniowej 107

6.5. Bazylea III i Dodd-Frank Act a rynek kredytowych instrumentów pochodnych. 111

6.6. Perspektywy rynku kredytowych instrumentów pochodnych. 114

Podsumowanie. 116

New standards of functioning credit derivatives market 117

Bibliografia. 118

Informacja o Autorze. 119

Rozdział VII Wpływ kryzysu w Unii Europejskiej na usługi konsultingowe i doradcze w Polsce na przykładzie usług doradztwa podatkowego. 120

Wprowadzenie. 120

7.1. Pojęcie nowoczesnego konsultingu i doradztwa. 122

7.2. Przedmiot i obszary konsultingu i doradztwa. 125

7.3. Usługi konsultingu i doradztwa w warunkach kryzysu. 128

Podsumowanie. 135

The impact of a crisis in European Union on advisory and consultancy services in Poland on the example of tax advisory services. 137

Bibliografia. 139

Informacja o Autorze. 139

Rozdział VIII Społecznie odpowiedzialny biznes. 140

Wprowadzenie. 140

8.1. Historia. 142

8.2. Rola administracji państwowej 144

8.3. Etyka w biznesie. 147

8.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. 151

Bibliografia. 153

Informacja o Autorze. 153

Rozdział IX Polityka współpracy gospodarczej Unii Europejskiej wobec rosnącej potęgi Chin  154

Wprowadzenie. 154

9.1. Akta prawne regulujące współpracę między światowymi gospodarkami 157

9.2. Współpraca między Chińską Republiką Ludową a Unią Europejską. 159

9.3. Rozwój gospodarczy Państwa Środka. 164

Podsumowanie. 168

Bibliografia. 169

Informacja o Autorze. 169

Rozdział X Kredytowe instrumenty pochodne we współczesnej gospodarce. 170

Wprowadzenie. 170

10.1. Charakterystyka instrumentów pochodnych. 171

10.2. Pojęcie i istota kredytowych instrumentów pochodnych. 173

10.3. Klasyfikacja kredytowych instrumentów pochodnych. 175

10.4. Światowy rynek kredytowych instrumentów pochodnych. 178

Podsumowanie. 182

Bibliografia. 183

Informacja o Autorze. 183

 

Wykaz bibliografii 184

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część III

  • 17.00

  • Price in reward points: 100

Related Products

Gospodarka oparta na wiedzy ebook

Gospodarka oparta na wiedzy ebook

Tytuł monografii naukowej: Gospodarka oparta na wiedzyRed. Naukowy: Prof. nadzw. dr hab. J..

17.00

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach book

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach book

 Tytuł monografii naukowej: Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych cz..

27.00

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część I

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część I

Tytuł książki: Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część IAutorzy:&nbs..

17.00

Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki krajowej i światowej e-artykuł

Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki krajowej i światowej e-artykuł

Odpłatny dostęp do artykułu naukowego - Artykuł został opublikowany w monografii naukowej: Fuda..

10.00

Prospects for Poland's economic development - Selected aspects ebook

Prospects for Poland's economic development - Selected aspects ebook

Title of scientific book: Prospects for Poland's economic development - Selected aspects S..

0.00

Prospects for Poland's economic development - Selected aspects book

Prospects for Poland's economic development - Selected aspects book

Jest to praca zbiorowa, autorstwa 6 osób, składająca z 7 głównych tematów, będąca owocem konferencji..

55.00

Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym ebook

Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym ebook

Celem pracy jest identyfikacja i ocena kierunków ewolucji oraz siły wpływu instytucji wsparcia ..

0.00