• Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy

Zasadniczym celem pracy jest wskazanie luk w regionalnym systemie innowacji przez pryzmat wybranych wielkości ekonomicznych charakteryzujących działalność innowacyjną województwa zachodniopomorskiego i w relacji do innych województw.

Część metodyczna pracy bazuje na rachunku prawdopodobieństwa. Zaprezentowano procedurę konstrukcji modelu ekonometrycznego typu probit, który był powszechnie wykorzystany w prowadzonych analizach.

Studium składa się z trzech części. Pierwsza z nich opisuje statyczną sytuację sfery badawczo-rozwojowej w ostatnich latach na podstawie aktualnych danych faktograficznych. Druga opisuje dynamikę działalności innowacyjnej województwa zachodniopomorskiego w latach 1997-2012. Trzecia z kolei skupia się na opisie istniejących elementów infrastruktury wsparcia.

Analizy przeprowadzono w oparciu o materiały empiryczne udostępnione głównie przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Stowarzyszenie Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, ale również w oparciu o przeprowadzone autorskie badania ankietowe.

 

Tytuł książki naukowej: Funkcjonowanie Regionalnego Systemu Innowacji w Województwie Zachodniopomorskim

Analizy i Prognozy

Autorzy: dr hab. Arkadiusz Świadek prof. UZ, dr Barbara Czerniachowicz, dr Katarzyna Szopik-Depczyńska,                      

dr Marek Tomaszewski

Wydawnictwo naukowe: Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl biuro@wydawnictwoivg.pl

Miejsce i Rok Wydania: Szczecin 2014 rok

Ilość stron: 125

Rodzaj: ebook/OPEN ACCESS

Rozmiar:  2,53 Mb

Plik ściągalny: pdf


ISBN 978-83-62062-34-8 ebook

 

Spis treści

Wstęp ………………………………………………………………………………………... 5

Rozdział I Działalność badawcza i rozwojowa w regionie Pomorza Zachodniego

1.1. Źródła finansowania sfery B+R ………………………………………………………... 11

1.2. Struktura zatrudnienia i instytucjonalna strona sfery  B+R …………………………......22

1.3. Współpraca środowisk naukowych i gospodarczych …………………………………....29

1.3.1. Charakterystyka próby badawczej …………………………………….……………….29

1.3.2. Metodyczne aspekty prowadzonych badań …………………………………….…….. 32

1.3.3. Mechanizm transferu wiedzy a współpraca innowacyjna przedsiębiorstw …………....34

1.3.4. Współpraca przemysłu z jednostkami PAN i szkołami wyższymi …………….…...…37

1.4.  Wynalazki i wzory użytkowe ………………………………………………….………. 43

Rozdział II Aktywność innowacyjna przemysłu województwa zachodniopomorskiego – analiza wieloletnia

2.1. Nakłady na działalność innowacyjną ……………………………………………………46

2.2. Źródła informacji dla innowacji – badania ankietowe ………………………….……….51

2.3. Wyposażenie przedsiębiorstw w nowoczesne środki produkcji ………………………...55

2.4. Efekty działalności innowacyjnej – badania ankietowe …………………………………56

2.5. Bariery rozwoju i działalności innowacyjnej – badania ankietowe ……………….……..61

2.6. Ewolucja systemu innowacji z perspektywy wielkości i własności przedsiębiorstw …....63

2.7. Wpływ koniunktury gospodarczej na aktywność innowacyjną przemysłu ……….……..70

2.8. Znaczenie łańcuchów przemysłowych w procesach innowacyjnych ……………….…...76

2.9. Wpływ odległości i relacji z uczestnikami sieci innowacji na współpracę innowacyjną

        przedsiębiorstw przemysłowych w województwie zachodniopomorskim…………...…..82

2.10. Wpływ poziomu techniki stosowanej w przedsiębiorstwach na ich aktywność innowacyjną…86

Rozdział III Funkcjonowanie systemu wsparcia instytucji biznesu w mieście Szczecinie

3.1. Parki technologiczne ……………………………………………………………………. 90

3.2. Klastry ……………………………………………………………………………………93

3.3. Inkubatory technologiczne ……………………………………………………………….97 

3.4. Preinkubatory – akademickie inkubatory przedsiębiorczości…………………………….98  

3.5. Centra Transferu Technologii …………………………………………………………..99

3.6. Sieć Aniołów Biznesu …..…………………………………………………….………. 100

3.7. Ośrodki szkoleniowo-doradcze ……………………………………………….………. 101

3.8. Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe ………………………………………….. 104

3.9. Fundusze poręczeń kredytowych ……………………………………………………....105

3.10. Wpływ instytucji wsparcia na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw- badania ankietowe …107

Zakończenie ……………………………………………………………………………….. 113

Bibliografia …………………………………………………………………………………118

Spis rysunków ………………………………………………………………………………120

Spis tabel ……………………………………………………………………………………122

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy

  • 0.00

  • Price in reward points: 100

Related Products

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II ebook

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II ebook

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty..

19.00

Innowacje we współczesnej gospodarce ebook

Innowacje we współczesnej gospodarce ebook

Główną hipotezą badawczą pracy stało się twierdzenie, że istnieją silne dywergencje przestrzenne i t..

25.00

Rozwój regionalny - Wybrane aspekty ebook

Rozwój regionalny - Wybrane aspekty ebook

 Tytuł monografii naukowej: Rozwój regionalny - Wybrane aspektyRedaktor Naukowy:Prof. nadz..

16.00

Rozwój regionalny - Wybrane aspekty book

Rozwój regionalny - Wybrane aspekty book

Tytuł monografii naukowej: Rozwój regionalny - Wybrane aspektyRedaktor Naukowy:Prof. nadzw. dr ..

21.00

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część I ebook

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część I ebook

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty..

19.00