• Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom II ebook

Niniejsza publikacja – TOM II stanowi ciąg dalszy badań nad procesem ratyfikacji Traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej w ujęciu historycznym. Koncentruje się przede wszystkim na przebiegu procesu ratyfikacji we Francji i Holandii zakończonego porażką – w tym tzw. „kryzysem konstytucyjnym”, a także skutkach tego wydarzenia.

W aneksie natomiast jako przykład tego co działo się po „kryzysie konstytucyjnym” zaprezentowano stanowisko Polski w kwestiach zmian w traktacie konstytucyjnym.

 

Tytuł książki naukowej: Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom II – Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego – Kryzys konstytucyjny

Autor: Jolanta Kubicka 

Wydawnictwo naukowe: Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl biuro@wydawnictwoivg.pl

Miejsce i Rok Wydania: Szczecin 2016 rok

Ilość stron: 152

Rodzaj: ebook

Rozmiar:  2,20 Mb

Plik ściągalny: pdf


ISBN 978-83-62062-95-9 ebook

 

Spis treści

WSTĘP ..................................................................................................................... 5

ROZDZIAŁ I

Konsekwencje odrzucenia traktatu konstytucyjnego we Francji i Holandii – „kryzys konstytucyjny” .... 10

1.1. Francuskie i holenderskie „nie” dla konstytucji a proces ratyfikacji ....... 10

1.1.1. Wyniki referendum we Francji i Holandii ............................................. 12

1.1.2. Przyczyny odrzucenia traktatu i możliwości ponownej ratyfikacji w tych krajach............ 19

1.1.3. Pierwsze reakcje w Unii Europejskiej na negatywny wynik referendum we Francji i Holandii..... 37

1.2. Unia w obliczu „kryzysu konstytucyjnego” ................................................. 41

1.2.1. Konsekwencje kryzysu na różnych płaszczyznach ................................ 43

1.2.2. Wpływ veta we Francji i Holandii na poziom poparcia dla traktatu w pozostałych państwach członkowskich... 47

1.2.3. Możliwe kierunki dalszego rozwoju procesu ratyfikacji w obliczu „kryzysu konstytucyjnego”..... 54

ROZDZIAŁ II

Przyszłość traktatu konstytucyjnego w świetle przedłużającego się procesu ratyfikacji........ 64

2.1. Pierwszy szczyt w Brukseli i zażegnanie „kryzysu konstytucyjnego” ........ 64

2.1.1. Skutki decyzji podjętych na szczycie dla procesu ratyfikacji traktatu konstytucyjnego...... 64

2.1.2. Zmiany co do trybu dalszej ratyfikacji w poszczególnych krajach członkowskich w świetle postanowień szczytu w Brukseli .......................... 68

2.2. Co dalej z unijną konstytucją? – kontynuacja procesu ratyfikacji ............ 74

2.2.1. Kolejne ratyfikacje traktatu konstytucyjnego ........................................ 74

2.2.2. Różne koncepcje przyszłości traktatu konstytucyjnego ......................... 85

2.2.3. Rola prezydencji unijnych a ratyfikacja traktatu konstytucyjnego. ....... 89

2.3. „Okres refleksji” w procesie ratyfikacji traktatu konstytucyjnego ............ 94

2.3.1. Znaczenie „okresu refleksji” nad traktatem dla procesu ratyfikacji ...... 94

2.3.2. Kolejny czerwcowy szczyt w Brukseli .................................................. 98

2.3.3. Przyszłość traktatu konstytucyjnego .................................................... 104

ANNEX

Proces ratyfikacji Traktatu lizbońskiego w świetle doświadczeń „kryzysu konstytucyjnego” a przyszłość Unii Europejskiej.... 108

ROZDZIAŁ III

Stanowisko Polski w sprawach kontrowersyjnych w procesie ratyfikacji Traktatu lizbońskiego...... 109

3.1. „Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego a IV Rzeczpospolita – kwestia pierwiastka”... 109

3.1.1. Warianty „formuły pierwiastkowej” .................................................... 111

3.1.2. Ocena strategii polskiego rządu w sprawie „pierwiastka” ................... 112

3.1.3. Opinia publiczna w Polsce a kwestia „pierwiastka” ............................ 116

3.2. Polskie stanowisko w sprawie „kompromisu z Joaniny” i „Karty praw podstawowych”..... 118

Zakończenie .......................................................................................................... 120

Spis wykresów ...................................................................................................... 135

Spis tabel ............................................................................................................... 136

Spis map ................................................................................................................ 136

Bibliografia ........................................................................................................... 137

Literatura anglojęzyczna ............................................................................ 137

Literatura polskojęzyczna .......................................................................... 140

Źródła internetowe ...................................................................................... 147 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom II ebook

  • 16.00

  • Price in reward points: 100

Related Products

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I ebook

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I ebook

Publikacja stanowi historyczne ujęcie i analizę obszernych rozważań nad procesami integracji europej..

16.00

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom II ebook

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom II ebook

Niniejsza publikacja – TOM II stanowi ciąg dalszy badań nad procesem ratyfikacji Traktatu konstytucy..

16.00