Prezentowana publikacja jest efektem współpracy medioznawców, kulturoznawców i politologów reprezentujących Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. Zawarte w niej artykuły odnoszą się do pojemnej znaczeniowo komunikacji społecznej, stanowią bowiem efekt zainteresowań badaczy związanych z naukami o mediach, aktywnych dydaktycznie na dziennikarskich kierunkach studiów. Podobnie jak interdyscyplinarny charakter mają nauki o mediach, równie zróżnicowane jest spektrum tematyczne tekstów zawartych w niniejszej publikacji. Ich tematyka dotyczy bowiem zarówno różnorodnych aspektów dziennikarstwa, współczesnych problemów mediów masowych, jak również komunikowania wizualnego, komunikowania marketingowego czy też komunikowania międzykulturowego. Naszą intencją jest, by niniejsza publikacja przyczyniła się do popularyzacji reprezentowanych perspektyw badawczych, a jednocześnie stała się inspiracją do dalszych wspólnych projektów naukowych.

 

Tytuł monografii naukowej:

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie

Redakcja: Sławomir Gawroński, Iwona Leonowicz-Bukała

Autorzy: Łukasz Błąd, Krzysztof Gajdka, Sławomir Gawroński, Tomasz Goban-Klas, Olga Kurek-Ochmańska, Iwona Leonowicz-Bukała, Anna Martens, Jakub Ochnio, Wojciech Pelczar, Paweł Przywara, Barbara Przywara, Zofia Sawicka, Monika Struck-Peregończyk, Marcin Szewczyk, Maciej Ulita, Rafał Polak, Josyp Łoś, Оксана Гоцур, Марія Ріпей, Мирослава Рудик, Елеонора Шестакова, Inessa Tkachenko, Мар’ян Житарюк, Христина Давидчак, Оксана Лободяк, Юрій Мельник, Андрій Мельник, Оксана Лазарчук

Recenzent naukowy: Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Pelczar, Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka, Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk, Prof. dr hab. Josyf Los, Ks. dr hab. Michał Drożdż prof. UPJPII, Prof. dr hab. Iwona Hofman, Prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Wydawcy:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

www.wsiz.rzeszow.pl, www.ksiegarnia.wsiz.pl

Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl

email: biuro@wydawnictwoivg.pl

Miejsce i data wydania: Rzeszów-Szczecin 2014

Stron: 386

Rodzaj: ebook

Rozmiar: 5,66 Mb

Plik ściągalny: pdf

ISBN 978-83-62062-55-3 ebook



Spis treści


Wstęp

 

Prasa galicyjskiego Rzeszowa. Zasięg, znaczenie, rola redakcji w życiu miasta

Łukasz Błąd

Muzyczne gifty w kampaniach wyborczych na przykładzie Samoobrony RP

Krzysztof Gajdka

Word of Mouth Marketing i Marketing 2.0jako nietradycyjne formy komunikowania marketingowego

Sławomir Gawroński

Od doktora House’a do doktora Google. Jak nowe media, internet i smartfony zmieniają opiekę zdrowotną

Tomasz Goban-Klas 

Media studenckie w Polsce

Olga Kurek-Ochmańska

E-migracja 2.0. Internet jako przedmiot badań migracyjnych

Iwona Leonowicz-Bukała

Formy i normy – język komunikacji internetowej - rozważania wstępne

Anna Martens 

Fotografia (nie)etyczna

Jakub Ochnio

O popkulturowych kontekstach literatury i ich edukacyjnej użyteczności

Wojciech Pelczar

Między czwartą a piątą władzą – dziennikarze a blogerzy. Doświadczenia amerykańskie i polskie

Paweł Przywara, Barbara Przywara

 

Fenomen Al-Jazeery

Zofia Sawicka 

Wizerunek osób niepełnosprawnych w środkach masowego przekazu - zarys zjawiska

Monika Struck-Peregończyk

Wprowadzenie do pragmatyki przypisów

Marcin Szewczyk

Sens istnienia dziennikarskich kodeksów etycznych i ich trudna przydatność

Maciej Ulita, Rafał Polak 

Misja dziennikarza: budowanie sensów

Josyp Łoś 

 

Геостратегічне сходження України за матеріалами сучасної преси: парадигма, тенденції та проблемні акценти

Оксана Гоцур

Редакторська  правка україномовного газетного тексту

Марія Ріпей

Українські вчені про євроінтеграцію мас-медіа

Мирослава Рудик 

Публіцистика і проблеми формування ціннісних орієнтацій сучасного суспільства

Елеонора Шестакова

Чому факт-чекінг є необхідним предметом на факультетах журналістики в Україні?

Inessa Tkachenko 

Клонофакти як різновид реалізації віртуальної реальності (на прикладі політичних месиджів України)

Мар’ян Житарюк 

Євангелізація європи: позиція папи івана павла іі

Христина Давидчак 

Монологи В. Скуратівського

Oксана Лободяк

Орієнтири журналістики міжвоєнного періоду

Юрій Мельник

Світоглядна публіцистика як філософська журналістика

Андрій Мельник

 

Типологічні особливості британських, російських та українських спеціалізо-ваних видань з проблем економіки (на прикладі «Тhe Еconomist» «Коммерсантъ -Деньги», «Контракти»)

Оксана Лазарчук

 

Bibliografia

Bibliografia polska

Bibliografia zagraniczna

 

Netografia polska i zagraniczna


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest dopuszczony!
    Zła           Dobra

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie ebook

  • 19,00

  • Cena po uwzględnieniu punktów zwrotnych: 140

Produkty powiązane

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie book

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie book

Prezentowana publikacja jest efektem współpracy medioznawców, kulturoznawców i politologów reprezen..

30,00