• Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY ebook

Niniejsze opracowanie przedstawia historyczny proces ewolucji systemu danin fiskalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się konstrukcji podatku dochodowego oraz jego typów. Omawia ono ogólne założenia systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej, specyfikę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obszar i zakres harmonizacji tej formy opodatkowania. W analizach poświęconych podatkowi dochodowemu szczególną uwagę zwrócono na jego zakres podmiotowy i przedmiotowy, ulgi oraz zwolnienia podatkowe, poziom obciążeń, a także metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. W ostatnich częściach opracowania przedstawiono strukturę systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej, a na ich tle podobieństwa w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przyjęta formuła opracowania uzasadniona jest szeregiem czynników. Po pierwsze, analiza możliwości asymilacyjnych w podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga prezentacji rozwiązań systemowych obowiązujących w poszczególnych państwach UE. Po drugie, diagnoza w postaci identyfikacji funkcjonujących w krajach UE rozwiązań w obszarze opodatkowania podatkiem dochodowym posłuży za punkt wyjścia dla oceny stopnia ich zbieżności oraz ustalenia czynników różnicujących systemy podatkowe państw członkowskich UE. Po trzecie, uzyskana w pierwszych dwóch etapach prac badawczych wiedza posłuży realizacji celu zasadniczego opracowania, tj. weryfikacji realnych możliwości ujednolicenia rozwiązań systemowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w przekroju państw – członków UE. Odpowiedź na tak sformułowane pytanie wymaga szczególnej ostrożności. Kluczowym jest, bowiem nie tylko udzielenie odpowiedzi na pytanie o formalną możliwość zasymilowania rozwiązań podatkowych dotyczących PIT w UE, lecz ustalenie zasadności merytorycznej tego zabiegu i wynikających z niego konsekwencji. Sam fakt technicznego ujednolicenia rozwiązań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych nie może stanowić jedynej determinanty podejmowania decyzji o realizacji tego rodzaju zmian w konstrukcji systemu dochodów publicznych. Konieczna jest w tym względzie obok oczywistego zbadania wpływu na wydajność źródeł dochodów budżetowych, analiza m.in. społecznych kosztów i korzyści zmian w systemie podatkowym. Fakt ten jest niesłychanie istotny. System podatkowy, to z jednej strony instrument stabilizacji finansowej państwa, a z drugiej „konstrukt” realizujący szereg funkcji o charakterze pozafiskalnym. Każdorazowa jego modyfikacja przekłada się, więc nie tylko na kwestie wydajności fiskalnej instrumentów dochodowych, ale również na obciążenia tytułami podatkowymi społeczeństwa odpowiednio stymulując lub destymulując jego ekonomiczne zachowania. 


Tytuł: Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY

Autorzy: Dr Tomasz Wołowiec, Dr Tomasz Skica

Recenzenci:

Prof. nadzw. dr hab. inż. Paweł Żukowski - kierownik Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu

Prof. zw. dr hab. Janusz Soboń - kierownik Zakładu Marketingu i Rachunkowości Akademii Morskiej w Szczecinie

Wydawcy:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Naukowe Wydawnictwo IVG

Miejsce i rok wydania: Rzeszów, Szczecin 2013 rok

Stron: 158

Rodzaj: ebook

Rozmiar: 2.90 Mb

Plik ściągalny: pdf

 

ISBN 978-83-62062-43-0 ebookSpis treści

 

Wstęp

Część Pierwsza

Wprowadzenie do problematyki opodatkowania podatkiem dochodowym

1.1. Ewolucja systemu danin fiskalnych

1.2. Kształtowanie się konstrukcji podatku dochodowego

1.2.1. Ewolucja regulacji podatkowych w Polsce z uwzględnieniem podatku dochodowego

1.3. Typy podatku dochodowego

1.3.1. Relacje prawne i ekonomiczne pomiędzy podatkiem dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych

1.4. Założenia konstrukcji systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej.

Część Druga

Podatek dochodowy w państwach UE, zagadnienia materialno-prawne

2.1. Wpływ podatków dochodowych na wzrost gospodarczy

2.2. Specyfika podatku dochodowego od osób fizycznych w aspekcie zasad podatkowych

2.3. Obszar i zakres harmonizacji podatkowej w UE

2.4. Metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu

2.5. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania dochodów

2.6. Alternatywne koncepcje podatku dochodowego

2.6.1. Koncepcje podatku liniowego w praktyce. Wybrane przykłady

2.7. System preferencji stosowanych w podatkach dochodowych od osób fizycznych

2.7.1. Regulacje socjalne w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w krajach UE

Część Trzecia

Obciążenia fiskalne, konstrukcje systemowe i asymilacja podatkowa

3.1. Poziom obciążeń podatkowych

3.2. Progresja podatkowa a opodatkowanie proporcjonalne

3.3. Opodatkowanie dochodów kapitałowych

3.4. Struktura systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej

3.4.1. Harmonizacja systemów podatkowych państw członkowskich UE

3.5. Podobieństwa konstrukcji podatku dochodowego w systemach podatkowych krajów UE

Zamiast zakończenia

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w UE oraz wynikające z niego implikacje dla procesu harmonizacji

Bibliografia

Spis tabeli, wykresów, schematów

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY ebook

  • 18.00