• Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata ebook

Tytuł książki: Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej

Autor: Justyna Doroszczyk

 

Wydawca:

Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl

 

Ilość stron: 214

Rodzaj: ebook

Rozmiar: 1,97 MG

Plik ściągalny: pdf

Miejsce i rok wydania: 2016 

ISBN 978-83-62062-97-3 ebookSpis treści

 

WSTĘP.............................................................................................. 6

Rozdział I

Kod „My - Obszczina” – Słowianofilstwo klasyczne jako archetyp kolektywistycznej orientacji w rosyjskiej interpretacji świata........... 14

1.1. Słowianofilstwo klasyczne – konserwatywna i romantyczna wizja staroruskiej wspólnotowości.............. 14

1.2. Krytyka zachodniego indywidualizmu z perspektywy koncepcji naturalnej wspólnoty – staroruskiej obszcziny....... 26

1.3. Zasada soborowości i obszczina jako idealny typ więzi społecznej........................... 42

1.4. Zamysł wspólnotowy w klasycznym słowianofilstwie .................. 62

Rozdział II

Kod „My - naród radziecki” – o ideowych źródłach kolektywizmu radzieckiego w projekcie kształtowania nowego człowieka.... 67

2.1. Tradycja narodnicka – obszczina jako podstawowa komórka społeczeństwa socjalistycznego............ 67

2.2. Mikołaj Czernyszewski i projekt socjalistyczny – rozumni egoiści w służbie kolektywu....................... 75

2.3. Marksizm – leninizm a kolektywizm – o projekcie nowego człowieka kolektywu................ 89

2.4. Partia i moralność socjalistyczna kontra kolektywny proletariat – o narzędziach kształtowania nowego kolektywu narodowego.. 101

Rozdział III

Kod „My - naród rosyjski”– idea rosyjskiej kolektywności w polityce narodowej okresu prezydentury Władimira Putina ... 120

3.1. Bizantyjski, mityczny rodowód władzy Władimira Putina oraz idea Moskwy Trzeciego Rzymu jako elementy kreacji kolektywnej świadomości nowego narodu rosyjskiego.. 120

3.2. Rosyjska idea w wydaniu Putinowskim i rola kolektywu narodowego – o współczesnej idei rosyjskiej i odrodzeniu kategorii narodowości ... 156

3.3. Cerkiew Prawosławna jako element rosyjskiej samoidentyfikacji oraz integralny czynnik konsolidujący kolektywną tożsamość narodu rosyjskiego... 185

ZAKOŃCZENIE .......................................................................... 199

BIBLIOGRAFIA .......................................................................... 204

 

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata ebook

  • 18.00

  • Price in reward points: 60

Related Products

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata book

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata book

Tytuł książki: Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspól..

25.00