• Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym ebook

Zmiany występujące w otoczeniu w sposób zasadniczy i dynamiczny oddziałują na warunki, w jakich żyje i gospodaruje człowiek. Współczesny świat i jego struktury są zdeterminowane przede wszystkim przez obecne oraz przyszłe tendencje rozwojowe w zakresie nauki i techniki.

Pod wpływem osiągnięć naukowo-technicznych i dokonującego się postępu technologicznego pojawia się konieczność szerszego podejścia do kwestii kreowania trwałego oraz zrównoważonego rozwoju w oparciu o innowacyjność.

Celem niniejszego opracowania jest próba teoretycznej i empirycznej analizy wybranych aspektów związanych z istotą, kreowaniem oraz determinantami innowacji technologicznych i społecznych oraz identyfikacja ich wpływu na rozwój określonych struktur, tj. podmiotów, gospodarki, społeczeństwa.

Badania i analizy, podjęte przez zespół autorski, w szczególności służyły osiągnięciu następujących celów cząstkowych, obejmujących:

·         określenie roli innowacji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów i gospodarki,

·         prezentację innowacji w sektorze bankowym,

·         analizę wpływu wielkości przedsiębiorstwa oraz charakteru własności na działania innowacyjne podejmowane w sektorze wysokiej techniki,

·         ocenę wpływu zasięgu sprzedaży przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną,

·         analizę studium przypadku wybranej innowacji finansowej o charakterze techno-logicznym zastosowanej w specyficznym systemie, jaki tworzy samorząd regionalny,

·         identyfikację miejsca i roli innowacji społecznych na rynku pracy,

·         identyfikację podobieństw i różnic występujących w obrębie innowacji społecznych oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, przedstawienie możliwości wykorzystania innowacji w działaniach promocyjnych organizacji.

 

 

Tytuł monografii naukowej:

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym – wybrane aspekty

Redakcja naukowa:

Joanna Wiśniewska, Arkadiusz Świadek

Autorzy:

Justyna Kozłowska, Anna Tychanicz,

Piotr Dzikowski, Arkadiusz Świadek,

Alicja Majewska, Anna Mercik,

Katarzyna Kozioł-Nadolna, Mirosław Kowalczyk,

Anna Bielawa, Anna Suchocka

Recenzent naukowy:

Prof. dr hab. Władysław Janasz

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

Miejsce i data wydania: Szczecin 2015

Wydawca:

Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl

email: biuro@wydawnictwoivg.pl

 

Ilość stron: 141

Rodzaj: ebook

Rozmiar: 4,17 Mb

Plik ściągalny: pdf

Miejsce i Rok wydania: Szczecin 2015 

ISBN 978-83-62062-61-4 ebook


Pobierz pdf: Wstęp do publikacji

 

Spis Treści

Wstęp………..…..7

 

Część I Innowacje technologiczne

Rozdział 1 Innowacyjność jako podstawa kształtowania przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw........... 13 (Justyna Kozłowska)

Rozdział 2 Innowacje w sektorze bankowym w Polsce..............29 (Anna Tychanicz)

Rozdział 3 Wpływ wielkości i charakteru własności przedsiębiorstwa na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw wysokiej techniki w Polsce........ 43 (Piotr Dzikowski)

Rozdział 4 Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie lubuskim...........60 (Arkadiusz Świadek, Alicja Majewska)

Rozdział 5 Pieniądz elektroniczny w polskich samorządach terytorialnych - na przykładzie projektu Śląska Karta Usług Publicznyc........ 72 (Anna Mercik)

Część II Innowacje społeczne

Rozdział 6 Kształtowanie innowacji społecznych na rynku pracy………87 (Katarzyna Kozioł-Nadolna)

Rozdział 7 Innowacyjne metody wsparcia aktywizacji zawodowej na rynku pracy w Polsce…..…98 (Mirosław Kowalczyk)

Rozdział 8 Innowacje społeczne a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu......... 110 (Anna Bielawa)

Rozdział 9 Innowacyjne narzędzia promocji instytucji i oferty Muzeum Narodowego w Szczecinie........ 124 (Anna Suchocka)

Spis Tabel……….……………………………………………….………..…………………..….……..139

Spis Rysunków………………………………………………………..………………………………140

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym ebook

  • 20.00

  • Price in reward points: 100

Related Products

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym book

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym book

Zmiany występujące w otoczeniu w sposób zasadniczy i dynamiczny oddziałują na warunki, w jakich żyj..

31.00