• Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6/2018 eprasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospodarcze, polityczne, biznesowe oraz z badań naukowych. To lektura dla ekonomistów, polityków, przedsiębiorców chcących nadążyć za nowym materiałem w nowych badaniach w dyscyplinie.

Informacje gospodarcze, polityczne, biznesowe, z badań naukowo-badawczych


Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6/2018 eprasa 

Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG www.wydawnictwoivg.pl

Strona web Czasopisma: www.eiz.groupivg.com

Numer wydania: 6/2018

Data wydania: 20.11.2018. 

e-ISSN 2084-963X

Ilość stron: 63

Rodzaj: eprasa

Rozmiar: około 1,58 MB 

Pliki ściągalne: pdf 


Spis treści / Table of contents

Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych .............. 9

The main problems of the functioning of family enterprises ..................... 9

Abstrakt ................................................................................................... 9

Abstract ................................................................................................... 9

Wstęp .................................................................................................... 10

1. Przedsiębiorstwa rodzinne w ujęciu teoretycznym ............................... 11

2. Przedsiębiorstwa rodzinne jako przedmiot badań naukowych .............. 14

3. Studia nad przedsiębiorstwami rodzinnymi w Polsce .......................... 17

4. Badania nad przedsiębiorczością rodzinną w świetle nauk ekonomicznych ....................... 19

Zakończenie........................................................................................... 21

Summary ............................................................................................... 22

Bibliografia ............................................................................................ 23

Informacja o Autorach ........................................................................... 24

Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci - zjawisko globalizacji i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w obliczu innowacji dysruptywnej i ich wpływu na człowieka ................ 26

Global world, international organizations and network society the phenomenon of globalization and international organizations facing disruptive innovation and its impact on human ..................................... 26

Abstrakt ................................................................................................. 26 A

bstract ................................................................................................. 27

Globalizacja i model liberalnego kapitalizmu.......................................... 29

Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalizacji XXI wieku ......... 35

Podsumowanie ....................................................................................... 40

Summary ............................................................................................... 43

Bibliografia ............................................................................................ 44

Informacja o Autorze ............................................................................. 46

The Relationship between corruption and FDI inflows ........................... 48

Introduction ........................................................................................... 48

The relationship between corruption and FDI inflows ............................. 49

Economic Risk ....................................................................................... 52

Financial Risk ........................................................................................ 52

Political Risk ......................................................................................... 53

Conclusion and Recommendations ......................................................... 54

Bibliography .......................................................................................... 55

Information about Author ....................................................................... 57

Bayer Stock Crashes After Monsanto Cancer Verdict Upheld By Judge; Analyst Estimates $800 Billion In Future Liability ............. 58

Information about Author .................. 61

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6/2018 eprasa

  • 7decimal_point00


Related Products

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 1/2018 eprasa

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 1/2018 eprasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospo..

7decimal_point00

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2018 eprasa

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2018 eprasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospo..

7decimal_point00

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5/2018 eprasa

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5/2018 eprasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospo..

7decimal_point00

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 3/2018 eprasa

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 3/2018 eprasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospo..

7decimal_point00

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 4/2018 eprasa

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 4/2018 eprasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospo..

7decimal_point00