• Journal Economy and Management no 6/2018 e-journal

Journal Economy and Management no 6/2018 e-journal

Publisher:  Scientific Publishing House www.wydawnictwoivg.pl

Web page: www.eiz.groupivg.com

No: 6/2018

Date of issue: 20.11.2018. 

e-ISSN 2084-963X

Pages: 63

Type: emagazine

Size: około 1,58 MB 

Downloadable file: pdf 


Spis treści / Table of contents

Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych .............. 9

The main problems of the functioning of family enterprises ..................... 9

Abstrakt ................................................................................................... 9

Abstract ................................................................................................... 9

Wstęp .................................................................................................... 10

1. Przedsiębiorstwa rodzinne w ujęciu teoretycznym ............................... 11

2. Przedsiębiorstwa rodzinne jako przedmiot badań naukowych .............. 14

3. Studia nad przedsiębiorstwami rodzinnymi w Polsce .......................... 17

4. Badania nad przedsiębiorczością rodzinną w świetle nauk ekonomicznych ....................... 19

Zakończenie........................................................................................... 21

Summary ............................................................................................... 22

Bibliografia ............................................................................................ 23

Informacja o Autorach ........................................................................... 24

Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci - zjawisko globalizacji i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w obliczu innowacji dysruptywnej i ich wpływu na człowieka ................ 26

Global world, international organizations and network society the phenomenon of globalization and international organizations facing disruptive innovation and its impact on human ..................................... 26

Abstrakt ................................................................................................. 26 A

bstract ................................................................................................. 27

Globalizacja i model liberalnego kapitalizmu.......................................... 29

Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalizacji XXI wieku ......... 35

Podsumowanie ....................................................................................... 40

Summary ............................................................................................... 43

Bibliografia ............................................................................................ 44

Informacja o Autorze ............................................................................. 46

The Relationship between corruption and FDI inflows ........................... 48

Introduction ........................................................................................... 48

The relationship between corruption and FDI inflows ............................. 49

Economic Risk ....................................................................................... 52

Financial Risk ........................................................................................ 52

Political Risk ......................................................................................... 53

Conclusion and Recommendations ......................................................... 54

Bibliography .......................................................................................... 55

Information about Author ....................................................................... 57

Bayer Stock Crashes After Monsanto Cancer Verdict Upheld By Judge; Analyst Estimates $800 Billion In Future Liability ............. 58

Information about Author .................. 61

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Journal Economy and Management no 6/2018 e-journal

  • 7.00


Related Products

Economy and Management no 1/2018 e-journal

Economy and Management no 1/2018 e-journal

The Journal Economy and Management is a bimonthly peer-reviewed academic journal.Journal Econom..

7.00

Journal Economy and Management no 2/2018 emagazine

Journal Economy and Management no 2/2018 emagazine

The Journal Economy and Management is a bimonthly peer-reviewed academic journal.Journal Econom..

7.00

Journal Economy and Management no 5/2018 emagazine

Journal Economy and Management no 5/2018 emagazine

The Journal Economy and Management is a bimonthly peer-reviewed academic journal.Journal Econom..

7.00

Journal Economy and Management no 3/2018 e-journal

Journal Economy and Management no 3/2018 e-journal

Journal Economy and Management no 3/2018 e-journalPublisher:  Scientific Publishing House www.w..

7.00

Journal Economy and Management no 4/2018 e-journal

Journal Economy and Management no 4/2018 e-journal

Journal Economy and Management no 4/2018 e-journalPublisher:  Scientific Publishing House www.w..

7.00