• Prospects for Poland's economic development - Selected aspects book

Jest to praca zbiorowa, autorstwa 6 osób, składająca z 7 głównych tematów, będąca owocem konferencji naukowej pt.: „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski” zorganizowanej w dniu 23-24 listopada 2017 roku. Ambitnym celem naszego projektu badawczego była próba zastanowie-nia się: w jakim stopniu we współczesnym świecie, przez który przetaczają się kolejne fale globalizacji, a w szczególności w kontekście coraz bardziej zaawansowanego procesu integracji międzynarodowej, można aktywnie sterować procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego, a w tym społecznego kraju, tak aby sprzyjać w miarę bezpiecznemu, zrównoważonemu i trwałemu wzrostu kraju.Tytuł monografii naukowej: Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski – Wybrane aspekty

Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP

Autorzy: Aleksandra Fudali, Ireneusz Miciuła, Anna Krug-Żarnowska, Waldemar Kunz, Monika Spychalska-Wojtkiewicz, Monika Tomczyk  

Miejsce i data wydania: Szczecin 2017

Wydawca:

Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl, email: biuro@wydawnictwoivg.pl

Stron: 218

Rodzaj: druk

ISBN 978-83-62062-88-1 druk


Spis treści 

Wprowadzenie. 7 

1. Przegląd danych źródłowych od zarysu historii rozwoju gospodarki polskiej do aktualnych wskaźników makroekonomicznych Polski 9

1.1. Zarys rozwoju gospodarki polskiej od roku 1918-2017. 9

1.2. Raport o wyprzedaży majątku narodowego. 18

1.3. Przejmowanie całej gospodarki jakiegoś kraju. 30

1.4. Rothschildowie rządzą Polską, doradzają MSZ, wykupują polskie spółki i przejmują gazociągi 35

1.5. Komisja Europejska (KE) optymistyczna w ocenie sytuacji gospodarczej w Polsce  43

1.5.1. Mocne fundamenty gospodarki 44

1.5.2. Stabilna sytuacja finansów publicznych. 45

1.6. PKB w czwartym kwartale 2017 roku – komentarz MPiT w sprawie wstępnego szacunku GUS  46

1.7. Zrównoważony rozwój kraju, uznany za Zasadę Konstytucyjną Rzeczypospolitej Polskiej 48

1.7.1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE.. 53

1.7.2. System wskaźników zrównoważonego rozwoju UE.. 55

1.7.3. Zrównoważony rozwój w Konstytucji RP i ustawach. 56

1.7.4. Długookresowe strategie i programy. 59

1.8. Wyzwania polskiej gospodarki do właściwego funkcjonowania. 62

1.9. Postępy w realizacji programów 2014-2020. 70

1.10. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polska - grudzień 2017. 72

Bibliografia. 77

Informacja o autorze. 80

2. Rynek pracy i jego wpływ na kształtowanie gospodarki 81

Wprowadzenie. 81

2.1. Teoretyczne pojęcie rynku pracy i jego rodzaje. 83

2.2. Polityka rynku pracy i jej instrumenty. 91

2.3. Zjawisko Histereza na rynku pracy i jego skutki dla polityki gospodarczej 99

Zakończenie. 103

Bibliografia. 104

Informacja o autorze. 104

3. Dialog inwestorski w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności 105

Streszczenie. 105

Wprowadzenie. 106

3.1. Relacje inwestorskie a społeczna odpowiedzialność i inwestowanie społecznie odpowiedzialne  107

3.2. Dialog inwestorski w kontekście raportowania społecznego. 119

3.3. Podsumowanie - wyzwania wobec polskich relacji inwestorskich w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności 126

Investor dialogue on corporate social responsibility. 131

Summary. 131

Bibliografia. 132

Informacja o autorze. 133

4. Horyzonty  innowacji  w  polskich  gminach.. 134

Streszczenie. 134

Wprowadzenie. 135

4.1. Ujęcie innowacyjności gmin. 136

4.2. Przykłady dobrej praktyki innowacyjnej polskich gmin. 139

4.3. Horyzonty innowacyjności polskich gmin. 150

Zakończenie. 153

Horizon of innovation in polish municipalities. 154

Summary. 154

Bibliografia. 155

Informacja o autorze. 157

5. Economic overview of West Pomerania region - socio-economic profile, population (density, growth and age, economy, education, infrastructure). 158

5.1. Overview of West Pomerania region. 158

5.2. Socio-economic profile. 165

5.2.1. Population (density, growth and age) 165

5.2.2. Economy. 169

5.2.3. Education. 177

5.2.4. Infrastructure. 184

Summary. 192

Information about authors. 192

6. Entrepreneurial portrait of the region based on West Pomerania.. 193

6.1. Entrepreneurial competence and mind-set activation. 193

6.2. Startup and acceleration support 196

6.3. Pathways for young entrepreneurs in outlying areas. 198

6.4. RIS3 implementation for young entrepreneurs. 200

Summary. 202

Information about authors. 202

7. Policy framework supporting young entrepreneurs and start-ups. 203

7.1. Regional policies and strategies. 203

7.2. Structural funds. 206

7.3. Smart specializations. 209

Summary. 215

Information about authors. 216

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Prospects for Poland's economic development - Selected aspects book

  • 55.00


Related Products

Gospodarka oparta na wiedzy ebook

Gospodarka oparta na wiedzy ebook

Tytuł monografii naukowej: Gospodarka oparta na wiedzyRed. Naukowy: Prof. nadzw. dr hab. J..

17.00

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część III

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część III

 Wydanie Trzecie monografii naukowej pod tytułem „Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, eko..

17.00

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach book

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach book

 Tytuł monografii naukowej: Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych cz..

27.00

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część I

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część I

Tytuł książki: Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja Część IAutorzy:&nbs..

17.00