• Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 4/2014 eprasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospodarcze, polityczne, biznesowe oraz z badań naukowych. To lektura dla ekonomistów, polityków, przedsiębiorców chcących nadążyć za nowym materiałem w nowych badaniach w dyscyplinie.

Informacje gospodarcze, polityczne, biznesowe, z badań naukowo-badawczych


Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 4/2014 eprasa 

Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG www.wydawnictwoivg.pl

Strona web Czasopisma: www.eiz.groupivg.com

Numer wydania: 4/2014

Data wydania: 15.07.2014. 

e-ISSN 2084-963X

Ilość stron: 60

Rodzaj: eprasa

Rozmiar: 3,14 MB 

Pliki ściągalne: pdf 

Spis treści 

Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego 8

System produkcyjny Toyoty jako przykład współczesnej metody zarządzania produkcją 12

Istota i zasady funkcjonowania Systemu Produkcyjnego Toyoty 12

Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania węgla w krajowej

i europejskiej energetyce 16

Wykorzystanie węgla w europejskiej i polskiej energetyce 16

Rola polskich spółek węglowych w zaspokajaniu krajowych i europejskich potrzeb energetycznych 20

Aktualne uwarunkowania rozwoju polskich przedsiębiorstw górniczych 21

Finansjalizacja i jej wpływ na sferę społeczną i gospodarczą 29

Konsekwencje finansjalizacji dla sfery społecznej i gospodarczej 29

Stabilność makroekonomiczna i konkurencyjność krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) w okresie

po-akcesyjnym na tle RFN 32

Odnawialne źródła energii (OZE) 42

System wsparcia produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii 42

Efektywność użytkowania energii w gospodarce 45

Zużycie energii w gospodarstwach domowych 47

Zużycie energii w przemyśle 47

Zużycie energii w sektorze usług 49

Zużycie energii w transporcie 49

Wzrost inwestycji w gospodarkach opartych na wiedzy 51

Zarządzanie strategiczne 60

Proces zarządzania strategicznego 61

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest dopuszczony!
    Zła           Dobra

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 4/2014 eprasa

  • 6,00

  • Cena po uwzględnieniu punktów zwrotnych: 120

Produkty powiązane

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 1/2017 eprasa

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 1/2017 eprasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospo..

7,00

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2017 eprasa

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2017 eprasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospo..

7,00

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 3/2017 eprasa

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 3/2017 eprasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospo..

7,00

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 1/2018 eprasa

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 1/2018 eprasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospo..

7,00

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2018 eprasa

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2018 eprasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospo..

7,00

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 1/2018 prasa

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 1/2018 prasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospo..

10,00

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2018 prasa

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2018 prasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospo..

10,00

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5/2018 eprasa

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5/2018 eprasa

To dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo dostarcza wybrane informacje gospo..

7,00