• Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część I ebook

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty wkład i zespołów jest punktem wyjścia dla innowacji, jest to konieczne, ale nie wystarczającym warunkiem sukcesu innowacji. Zależy od innych czynników, jak również i to może wynikać nie tylko z pomysłów, które pochodzą w organizacji, ale także z pomysłów, które pochodzą gdzie indziej (np. w zakresie transferu technologii). Jednak i ten pogląd nie jest gwarancją kreatywności i innowacji.

Książka prezentuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, stanowi prezentację badań, analiz, strategii oraz diagnoz poświęconych niniejszej problematyce.

 

Tytuł monografii naukowej: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część I

Redaktor Naukowy: Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek

Autorzy: Katarzyna Szopik-Depczyńska, Arkadiusz Świadek, Jadwiga Gorączkowska, Marlena Płonka

Piotr Dzikowski, Marek Tomaszewski, Roman Tylżanowski, Krzysztof Janasz, Malwina Szczepkowska

 

Wydawnictwo naukowe: Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl biuro@wydawnictwoivg.pl

Miejsce i Rok Wydania: Szczecin 2013 rok

Ilość stron: 156

Rodzaj: ebook

Rozmiar: 2,09 Mb

Plik ściągalny: pdf

ISBN 978-83-62062-50-8 ebook 

 

Spis treści

Przedmowa

 

Rozdział I Dostawcy, odbiorcy, konkurencja i działalność B+R w regionie Pomorza Zachodniego

Abstrakt

Wstęp

1.1. Struktura podstawowych charakterystyk przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopolskiego prowadzących działalność B+R

Podsumowanie

Suppliers, customers, competition and R&D activity in Poland - Western Pomerania case

Bibliografia

Informacja o Autorze

 

Rozdział II Źródła i ograniczenia działalności innowacyjnej w regionie lubuskim w latach 2009-11 - modelowanie probitowe

Wprowadzenie

2.1 Metodologiczne podstawy przeprowadzonego badania – modelowanie probitowe

2.2. Charakterystyka badanej próby

2.3. Wpływ źródeł oraz ograniczeń aktywności innowacyjnej na wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach regionu lubuskiego

Podsumowanie

Quellen und Begrenzungen der Innovationsaktivität in der Woiwodschaft Lebus  in Jahren 2009-2011 – Probitmodelle

Bibliografia

Informacja o Autorach

 

Rozdział III Źródła i ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych -  analiza porównawcza dla Ziemi Lubuskiej, Regionu Zachodniopomorskiego i Dolnego Śląska

Streszczenie

Wprowadzenie

3.1. Istota działalności innowacyjnej

3.2. Źródła innowacyjności

3.3. Ograniczenia działalności innowacyjnej

Podsumowanie

The sources and the restrictions of the innovative activity of the industrial enterprises – Analysis enterprises from the  Lubuskie, Zachodniopomorskie and Dolnośląskie Region

Bibliografia

Informacja o Autorze

 

Rozdział IV Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Wielkopolsce w latach 2011-2012

Streszczenie

Wprowadzenie

4.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa

4.2. Bariery na drodze do działań innowacyjnych

4.3. Charakterystyka próby badawczej na tle struktury przemysłowej Wielkopolski

4.4. Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Podsumowanie

Barriers to innovation activities of industrial enterprises operating in Wielkopolska in 2011-2012

Bibliografia

Informacja o Autorze

 

Rozdział V Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski północno-zachodniej w latach 2009-2011

Wprowadzenie

5.1. Metodyczne aspekty prowadzonych badań

5.2. Charakterystyka grupy badawczej

5.3. Wpływ sektora odbiorców na wystąpienie koopetycji w Polsce północno-zachodniej

5.4. Wpływ relacji z uczestnikami sieci dostaw na wystąpienie koopetycji w Polsce północno-zachodniej

5.5. Wpływ odległości od uczestników sieci dostaw na wystąpienie koopetycji w Polsce północno-zachodniej

Zakończenie

Bibliografia

Informacja o Autorze

 

Rozdział VI Determinanty rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki w Polsce

Wprowadzenie

6.1. Charakterystyka przedsiębiorstw przemysłowych należących do sektora wysokiej techniki

6.2. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju przemysłu wysokiej techniki

6.3. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju przemysłu wysokiej techniki

Podsumowanie

Determinants of development of the High-Tech manufacturing sector in Poland

Bibliografia

Informacja o Autorze

 

 

Rozdział VII Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w latach 2009-2011

Wprowadzenie

7.1.  Pojęcie i istota projektów partnerstwa publiczno-prywatnego

7.2. Typologia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego

7.3. Realizacja projektów PPP w Polsce

Podsumowanie

Public-private partnership in Poland in the period of 2009-2011

Bibliografia

Informacja o Autorze

 

Rozdział VIII Innowacyjność firm rodzinnych

Wprowadzenie

8.1. Definiowanie firm rodzinnych

8.2. Innowacyjność firm rodzinnych – przegląd badań

Podsumowanie

Innovation in Family Business

Bibliografia

Informacja o Autorze

 

BIBLIOGRAFIA

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część I ebook

  • 19.00

  • Price in reward points: 100

Related Products

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II ebook

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II ebook

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty..

19.00

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część I book

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część I book

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty..

27.00

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy

Zasadniczym celem pracy jest wskazanie luk w regionalnym systemie innowacji przez pryzmat wybranych ..

0.00