• KAPITAŁ ZAGRANICZNY W MEDIACH POLSKICH

KAPITAŁ ZAGRANICZNY W MEDIACH POLSKICH I JEGO KONSEKWENCJE DLA SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO

 -  

Grzegorz Kowalczyk (2018), Kapitał zagraniczny w mediach polskich i jego konsekwencje dla społeczeństwa polskiegoCzasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 4, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Wprowadzenie


Obecnie toczy się w Polsce dyskusja o repolonizacji mediów. Wywołana została panującym wśród wielu polityków, dziennikarzy i medioznawców przeświadczeniem, że nasz kraj w niedostatecznym stopniu ochronił po roku 1989 swój rynek medialny przed napływem i koncentracją w mediach obcego kapitału. W trwającej dyskusji często podawane są przykłady Francji i Niemiec jako krajów, które potrafią chronić swoje rynki medialne przed dominacją obcego kapitału, zapewniając przewagę kapitału rodzimego [wiadomosci.dziennik.pl]. Założenia projektu ustawy mającej przebudować rynek leżą w szufladzie wiceministra kultury Pawła Lewandowskiego. I tam pozostaną. Celem projektu jest zmniejszenie koncentracji w prasie, radiu, internecie i telewizji, a w efekcie – repolonizacja mediów. Ograniczenie udziałów rynkowych w poszczególnych segmentach uderzyłoby bowiem w spółki z obcym kapitałem, które należą do największych graczy [wiadomosci.dziennik.pl]. Żyjemy w czasach przełomu. Wynika on nie tylko z transformacji systemu społeczno-gospodarczego w Polsce oraz z wyniku integracji z Unią Europejską. Przełom ten sięga znacznie głębiej, z czego społeczeństwo nasze nie zawsze zdaje sobie spraw. Największy przełom niesie za sobą przejście od cywilizacji przemysłowej do ery cywilizacji informacyjnej, co obecnie przeżywamy. Spowoduje ona wielokrotnie głębsze przeobrażenia od tych, jakich dziś jesteśmy świadkami. W chwili obecnej przeżywamy ogromny wzrost napływu kapitału zagranicznego. W obliczu toczących się przemian głównym, a zarazem obiektywnym zadaniem polityki medialnej państwa było znalezienie klucza do zachowania względnej równowagi między wolnością mediów, pluralizmem a prawami rynku. Wszak doświadczenia demokracji zachodnioeuropejskich wskazywały, że w konsekwencji działania twardych praw ekonomicznych należy spodziewać się w Polsce pojawienia się różnorakich zjawisk niekorzystnych dla pluralizmu i społeczeństwa, jak na przykład manipulowanie opinią publiczną i brak przejrzystości powiązań między biznesem, mediami i administracją państwową. Do nich należy również zaliczyć komercjalizację i spłycenie oferty programowej oraz koncentrację kapitału medialnego, która w pełzający, skuteczny sposób prowadzi zawsze do zawężania rzeczywistego pluralizmu.


Spis treści / Table of contents 

Kapitał zagraniczny w mediach polskich i jego konsekwencje dla społeczeństwa polskiego

Kto ma media, ten ma władzę

Pozycja kapitału zagranicznego w poszczególnych rodzajach mediów

Podsumowanie

Bibliografia

Informacja o Autorze

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

KAPITAŁ ZAGRANICZNY W MEDIACH POLSKICH

  • 25.00

  • Price in reward points: 20

Related Products

The main problems of the functioning of family enterprises

The main problems of the functioning of family enterprises

GŁÓWNE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCHDorota Roszkowska- Hołysz, Anna Gąsiorek-Ko..

25.00

Global world, international organizations and network society the phenomenon of globalization and international

Global world, international organizations and network society the phenomenon of globalization and international

GLOBALNY ŚWIAT, UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW I SPOŁECZEŃSTWO SIECI - ZJAWISKO GLOBALIZACJI I ..

25.00

Fiscal policy and price convergence in the European Union

Fiscal policy and price convergence in the European Union

FISCAL POLICY AND PRICE CONVERGENCE IN THE EUROPEAN UNION - Aneta Dzik-Walczak (2018),&nbs..

25.00

Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów

Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów

ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ W KONTEKŚCIE POKOLENIA POST-MILLENIALSÓW W POLSCE - Mateusz Mierz..

25.00

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plants

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plants

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plantsEwa Kubiń..

25.00