• The main problems of the functioning of family enterprises

GŁÓWNE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH

Dorota Roszkowska- Hołysz, Anna Gąsiorek-Kowalewicz (2018), Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 6, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Abstrakt


Tematyka przedsiębiorstw rodzinnych znajduje się w centrum zainteresowania badaczy różnych dyscyplin naukowych. Artykuł prezentuje typologie przedsiębiorstw rodzinnych z uwzględnieniem różnych zmiennych. Dokonano przeglądu literatury, wskazując aktualne trendy rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. W związku z tym niniejszy przegląd przyczynia się do rozwoju badań nad przedsiębiorstwami rodzinnymi, wprowadzając początkową próbę kompleksowego usystematyzowania istniejących definicji firm rodzinnych, które mogłyby zostać wykorzystane przez badaczy w badaniach rodzinnych przedsiębiorstw.


Słowa kluczowe: biznes rodzinny, typologia firm rodzinnych, specyfika firm rodzinnych


The main problems of the functioning of family enterprises


Abstract


The subject of family enterprises is at the center of interest of researchers from various disciplines. The article presents typologies of family enterprises taking into account various variables. A review of the literature was carried out, indicating the current development trends of family enterprises in Poland. Therefore, this review contributes to the development of research into family enterprises, introducing an initial attempt to systematise the existing definitions of family businesses that could be used by researchers in family business surveys.


Keywords: family business, typology of family business, the family business specifics Kod JEL: L25, L26


Spis treści / Table of contents 

Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych .............. 7

The main problems of the functioning of family enterprises..................... 7

Abstrakt................................................................................................... 7

Abstract................................................................................................... 7

Wstęp ...................................................................................................... 8

1. Przedsiębiorstwa rodzinne w ujęciu teoretycznym................................. 9

2. Przedsiębiorstwa rodzinne jako przedmiot badań naukowych.............. 12

3. Studia nad przedsiębiorstwami rodzinnymi w Polsce .......................... 16

4. Badania nad przedsiębiorczością rodzinną w świetle nauk ekonomicznych ........ 18

Zakończenie........................................................................................... 21

Summary ............................................................................................... 22

Bibliografia............................................................................................ 23

Informacja o Autorach ........................................................................... 24

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

The main problems of the functioning of family enterprises

  • 25.00

  • Price in reward points: 20

Related Products

Global world, international organizations and network society the phenomenon of globalization and international

Global world, international organizations and network society the phenomenon of globalization and international

GLOBALNY ŚWIAT, UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW I SPOŁECZEŃSTWO SIECI - ZJAWISKO GLOBALIZACJI I ..

25.00

Fiscal policy and price convergence in the European Union

Fiscal policy and price convergence in the European Union

FISCAL POLICY AND PRICE CONVERGENCE IN THE EUROPEAN UNION - Aneta Dzik-Walczak (2018),&nbs..

25.00

Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów

Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów

ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ W KONTEKŚCIE POKOLENIA POST-MILLENIALSÓW W POLSCE - Mateusz Mierz..

25.00

KAPITAŁ ZAGRANICZNY W MEDIACH POLSKICH

KAPITAŁ ZAGRANICZNY W MEDIACH POLSKICH

KAPITAŁ ZAGRANICZNY W MEDIACH POLSKICH I JEGO KONSEKWENCJE DLA SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO - &..

25.00