• Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects ebook

Title of scientific book: Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

Scientific Editor: Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP

Authors:

Jolanta Kubicka, Jacek Pera, Beata Nowak, Ewa Waliczek, Agata Kakitek, Krystyna Serafin, Ireneusz Miciuła, Jagienka Rześny- Cieplińska, Maria Kukurba, Jolanta Jancewicz

Place and date of issue: Szczecin POLAND 2015

Publisher: Scientific Publishing IVG

www.wydawnictwoivg.pl, email: biuro@wydawnictwoivg.pl

Pages: 215

Type: book/print 

ISBN 978-83-62062-63-8 book


Spis treści / Table of Contents 

 

Przedmowa 7

 

ART. I

“Entrepreneurial University” in co-operation with its stakeholders”  11

Przedsiębiorcza uczelnia we współpracy z jej interesariuszami 11

Streszczenie 11

Summary 12

Introduction 13

Theoretical background for analysis of stakeholders 14

Stakeholder capitalism 14

Definition, status and types of stakeholders 15

Stakeholder management - stakeholder versus shareholder in company 17

Classifications of stakeholders in company 19

Stakeholders’ relationship and interactions: conflict and cooperation 20

Stakeholders and CSR 25

Stakeholders of University 26

Social Responsibility of University 26

Stakeholders of Universities 27

Stakeholders’ expectations to University 30

Interactions between stakeholders and University 31

Model of stakeholders of Entrepreneurial University 33

Form of co-operation with its stakeholders 34

The challenges for “Entrepreneurial University” in co-operations with stakeholders 35

“Entrepreneurial University” in face of the co-operation with stakeholders 35

Bibliography/ Bibliografia 36

Information about the Author/ Informacja o Autorze 38

ART. II

Risk in the activity of a Born Global enterprise and its analysis on the basis of the Felsenstein-Swartz model and measures of financial security 39

Ryzyko w rozwoju cyklu życia przedsiębiorstwa typu Born Global i jego analiza w oparciu o model Felsensteina-Swartza i miary bezpieczeństwa finansowego 39

Streszczenie 39

Summary 40

Introduction 41

A Born Global enterprise – its role and importance in the contemporary global economy  43

Determining risk in the development of a life cycle of a Born Global type enterprise 49

Conclusion 55

Bibliography/ Bibliografia 56

Information about the Author/ Informacja o Autorze 57

ART. III

The new use of a new product 58

Nowe zastosowanie nowego produktu 58

Streszczenie 58

Abstract 58

Introduction 59

New product - characteristics 60

The proposal to introduce a new product 61

Presentation of new product and consumer survey 62

Concluding remarks 65

Bibliography/ Bibliografia 66

Information about the Authors/ Informacja o Autorach 66 

ART. IV

Buzz marketing effects and response to product 67

Marketing szeptany a wprowadzenie nowego produktu 67

Abstract 67

Streszczenie 67

Wstęp 68

Cykl życia produktu 69

Wprowadzenie produktu do sprzedaży 71

Nowy produkt - Żołądkowa Gorzka Czarna Wiśnia 73

Marketing szeptany jako reklama nowego produktu 74

Bibliografia / Bibliography 77

Informacja o Autorze / Information about the Author 77

ART. V

Marketing innovations in mobile apps – definition, characteristics, examples 78

Innowacje marketingowe w aplikacjach mobilnych – definicja, charakterystyka, przykłady  78

Abstract 78

Conclusion 79

Streszczenie 79

Wstęp 80

Innowacje jako przedmiot badań 81

Charakterystyka innowacji marketingowych w aplikacjach mobilnych 82

Przykłady innowacji marketingowych w aplikacjach mobilnych 84

Podsumowanie 90

Bibliografia / Bibliography 91

Informacja o Autorze / Information about the Author 92

ART. VI

Global and strategic dimension of innovations and their influence upon the organization  93

Globalny i strategiczny wymiar innowacji i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji 93

Summary 93

Wstęp 94

Współczesna organizacja a problem zmian i innowacji 95

Innowacje, ich źródła i rodzaje 97

Wdrażanie innowacji organizacyjnych 99

Innowacje a zachowania organizacyjne 101

Innowacje jako szansa dla przedsiębiorstwa w globalnym świecie 106

Zakończenie 107

Bibliografia / Bibliography 108

Informacja o Autorze / Information about the Author 109 

ART. VII

Analysis of the development of e-economy in Poland 110

Analiza rozwoju e-gospodarki w Polsce 110

Abstract 110

Streszczenie 111

Wstęp 112

Istota i zasady funkcjonowania gospodarki elektronicznej 113

Stan i struktura e-gospodarki w Polsce w latach 2011-2014 116

Perspektywy rozwoju e-gospodarki w Polsce na tle innych państw 124

Podsumowanie 126

Bibliografia / Bibliography 127

Informacja o Autorze / Information about the Author 127 

ART. VIII

Financial attributes of functioning enterprises - efficiency and effectiveness approach  128

Finansowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw - ujęcie skutecznościowe i proefektywnościowe  128

Summary 128

Streszczenie 129

Wprowadzenie 130

Systemowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw 132

Finansowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw - ujęcie skutecznościowe 136

Finansowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw - ujęcie efektywnościowe 139

Podsumowanie 141

Bibliografia / Bibliography 142

Informacja o Autorze / Information about the Author 142

ART. IX

The human capital in economic development 143

Kapitał ludzki w rozwoju gospodarczym 143

Abstract 143

Streszczenie 144

Wstęp 144

Pomiar wzrostu i rozwoju gospodarki 146

Rola kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy 148

Elementy składowe kapitału ludzkiego 151

Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego 157

Podsumowanie 159

Bibliografia / Bibliography 161

Informacja o Autorze / Information about the Author 162 

ART. X

SEWI - Social Economic Welfare Index 163

Wskaźnik DGS - Dobrobytu Gospodarczo – Społecznego 163

Summary 163

Streszczenie 163

Wstęp 164

Dobrobyt gospodarczo – społeczny i jego pomiar 165

Miernik dobrobytu gospodarczo – społecznego (DGS, ang. Social Economic Welfare Index - SEWI) 173

Bibliografia / Bibliography 176

Informacja o Autorze / Information about the Author 177 

ART. XI

Legal regulations versus changes in global OTC interests rates derivatives  market over 2001-2013 years  178

Regulacje prawne a zmiany na rynku instrumentów pochodnych OTC na stopę procentową na świecie w latach 2001- 2013  178

Summary 178

Streszczenie 179

Wprowadzenie 180

Pojęcie instrumentu pochodnego i najważniejsze grupy instrumentów pochodnych 182

Zmiany w światowym systemie finansowym – najważniejsze działania w latach 2008-2013 185

Rynek OTC instrumentów pochodnych na stopę procentową w latach 2001-2013 189

Dynamika rynku OTC a dynamika globalnego PKG 193

Podsumowanie i wnioski 194

Bibliografia / Bibliography 195

Informacja o Autorze / Information about the Author 195

ART. XII

The scope of modern international threats and education for the needs of safety  196

Wymiar współczesnych zagrożeń międzynarodowych oraz kształcenie dla potrzeb  bezpieczeństwa  196

Summary 196

Streszczenie 196

Wstęp 197

Pogłębianie się dysproporcji rozwoju ekonomicznego między państwami 198

Terroryzm międzynarodowy i rozwój przestępczości zorganizowanej 201

Uprzedzenia kulturowe i religijne oraz potrzeba edukacji dla bezpieczeństwa 204

Zakończenie. 207

Bibliografia / Bibliography 208

Informacja o Autorze / Information about the Author 208

 

Bibliography/ Bibliografia 209Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects ebook

  • 28.00

  • Price in reward points: 100