• Exploration of medical data. Methods of artificial intelligence in the design of drug synthesis ebook

Oddając tę monografię w ręce P.T. Czytelników, chcielibyśmy omówić różnice w stosunku do pierwowzoru pt. Artificial Intelligence in Chemistry: Structure Elucidation and Syntheses Design, opracowanego po części w Rzeszowie, oraz później, podczas pobytu jednego z nas (ZSH) w Department of Computer Science and Engineering, Auburn University, Auburn (Alabama, USA). Treść książki uzupełniono nowymi danymi na temat modelu macierzowego chemii konstytucyjnej (ang. matrix model of constitutional chemistry), jednego z największych osiągnięć współczesnej nauki. Dodano także przykłady zastosowania wspomnianego modelu w projektowaniu syntez związków chemicznych o złożonej budowie strukturalnej. 

Podtytuł monografii Metody sztucznej inteligencji w projektowaniu syntez leków, wskazuje na niewątpliwie najbardziej frapujący, a jednocześnie ważny oraz obiecujący obszar zastosowań tej dziedziny informatyki. Doświadczenia tu zdobyte można stosunkowo łatwo uogólnić i wykorzystać w innych obszarach wiedzy, na przykład w automatyzacji badań, w pracach nad podejmowaniem decyzji w przypadkach niepewności, czy ujawnianiu zależności ukrytych (pozornie) w bardzo dużych zbiorach danych.Tytuł monografii naukowej: Eksploracja danych medycznych Metody sztucznej inteligencji w projektowaniu syntez leków

Redakcja:

Jerzy W. Grzymała-Busse

Zdzisław S. Hippe

Teresa Mroczek

Recenzent naukowy:

Prof. dr hab. Andrzej Parczewski

 

Wydawcy:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

www.wsiz.rzeszow.pl www.ksiegarnia.wsiz.pl

email: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

 

Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl

 

Ilość stron: 197

Rodzaj: ebook

Rozmiar: 20,3 Mb

Plik ściągalny: pdf

Miejsce i rok wydania: Rzeszów-Szczecin: 2015

ISBN 978-83-64286-34-6 ebook

 

SPIS TREŚCI

 

PRZEDMOWA .................................................................................................................... 3

CZĘŚĆ I

Wprowadzenie do zagadnień planowania syntez

ROZDZIAŁ 1

Wprowadzenie ....................................................................................................................... 7

ROZDZIAŁ 2

Tradycyjne metody projektowania syntez chemicznych .................................................... 11

ROZDZIAŁ 3

Przestrzeń rozwiązań w projektowaniu syntez chemicznych ............................................. 17

CZĘŚĆ II

Wprowadzenie do badań nad projektowaniem nowych leków

ROZDZIAŁ 4

Zarys metodyki badań nad syntezą nowych leków. Bazy informacyjne dla chemii ......... 27

ROZDZIAŁ 5

Model macierzowy chemii konstytucyjnej. Podstawy koncepcji ....................................... 35

ROZDZIAŁ 6

Strategie planowania syntez w chemii organicznej. Wybrane zagadnienia ..................... 49

CZĘŚĆ III

Ćwiczenia literaturowe

WPROWADZENIE .......................................................................................................... 65

ĆWICZENIE_1 Weryfikacja i walidacja reakcji cytralu z acetonem.

Model Ugi’ego-Dugundji'ego (D-U) ................................................................................... 67

ĆWICZENIE_2 Weryfikacja i walidacja reakcji cytralu z acetonem.

Model zdrowego rozsądku (CS) .......................................................................................... 79

ĆWICZENIE_3 Weryfikacja i walidacja reakcji cytralu z acetonem.

Model podobieństwa (SM), reakcje w środowisku zasadowym .......................................... 91

ĆWICZENIE_4 Weryfikacja i walidacja reakcji metabolitów prostaglandyny PGI2

Model Ugi’ego-Dugundji'ego (D-U) .................................................................................. 97

ĆWICZENIE_5 Weryfikacja i walidacja reakcji metabolitów prostaglandyny PGI2

Model zdrowego rozsądku (CS) ........................................................................................ 109

ĆWICZENIE_6 Weryfikacja i walidacja reakcji metabolitów prostaglandyny PGI2

Model podobieństwa (SM), reakcje w środowisku kwaśnym ........................................... 115

ĆWICZENIE_7 Weryfikacja i walidacja przemian leku VIAGRA w organizmie człowieka

Model Ugi’ego-Dugundji'ego (D-U) ................................................................................. 119

ĆWICZENIE_8 Weryfikacja i walidacja przemian leku VIAGRA w organizmie człowieka

Model zdrowego rozsądku (CS), reakcje w środowisku kwaśnym ................................... 133

ZAKOŃCZENIE .............................................................................................................................. 137

LITERATURA ................................................................................................................................. 141

ZAŁĄCZNIK A ................................................................................................................................ 145

ZAŁĄCZNIK B ................................................................................................................................ 147

KOLOFON ...................................................................................................................................... 183

INDEKS ........................................................................................................................................... 185

 

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Exploration of medical data. Methods of artificial intelligence in the design of drug synthesis ebook

  • 18.00

  • Price in reward points: 70