Ebooks economics and management

Ebooks economics and management

 Development of sustainable aviation ebook

Development of sustainable aviation ebook

Title: Development of sustainable aviationAuthors: Justyna Żyła, Michał Nędza Publish..

0.00 Ex Tax: 0.00

Anti-terrorism systems of European Union countries ebook

Anti-terrorism systems of European Union countries ebook

W niniejszej publikacji zaprezentowano wyniki badań i obserwacji, gromadzenia materiałów źródłowych..

35.00 Ex Tax: 35.00

Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym ebook

Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym ebook

Tytuł monografii naukowej: Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie pr..

0.00 Ex Tax: 0.00

Prospects for Poland's economic development - Selected aspects ebook

Prospects for Poland's economic development - Selected aspects ebook

Title of scientific book: Prospects for Poland's economic development - Selected aspects S..

0.00 Ex Tax: 0.00

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata ebook

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata ebook

Tytuł książki: Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspól..

18.00 Ex Tax: 18.00

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy

Zasadniczym celem pracy jest wskazanie luk w regionalnym systemie innowacji przez pryzmat wybranych ..

0.00 Ex Tax: 0.00

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym ebook

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym ebook

Zmiany występujące w otoczeniu w sposób zasadniczy i dynamiczny oddziałują na warunki, w jakich żyj..

20.00 Ex Tax: 20.00

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty ebook

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty ebook

Celem opracowania jest ukazanie wieloaspektowych związków występujących między zjawiskami współpracy..

20.00 Ex Tax: 20.00

Innowacje we współczesnej gospodarce ebook

Innowacje we współczesnej gospodarce ebook

Główną hipotezą badawczą pracy stało się twierdzenie, że istnieją silne dywergencje przestrzenne i t..

25.00 Ex Tax: 25.00

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część I ebook

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część I ebook

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty..

19.00 Ex Tax: 19.00

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II ebook

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II ebook

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty..

19.00 Ex Tax: 19.00

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY ebook

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY ebook

Niniejsze opracowanie przedstawia historyczny proces ewolucji systemu danin fiskalnych, ze szczegó..

18.00 Ex Tax: 18.00

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie ebook

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie ebook

Prezentowana publikacja jest efektem współpracy medioznawców, kulturoznawców i politologów reprezent..

19.00 Ex Tax: 19.00

Gospodarka oparta na wiedzy ebook

Gospodarka oparta na wiedzy ebook

Tytuł monografii naukowej: Gospodarka oparta na wiedzyRed. Naukowy: Prof. nadzw. dr hab. J..

17.00 Ex Tax: 17.00

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I ebook

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I ebook

Publikacja stanowi historyczne ujęcie i analizę obszernych rozważań nad procesami integracji europej..

16.00 Ex Tax: 16.00

Showing 1 to 15 of 26 (2 Pages)