Szanowni Państwo!Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

pt.: „Nasza Wspólna Przyszłość", która odbędzie się w dniach 19-20.04.2019 roku

w Jastrzębiej Górze.


Konferencja jest o charakterze naukowym, która pozwali na wymianę doświadczeń, poglądów, koncepcji z naukowcami, praktykami biznesu oraz politykami.


Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego, politycznego oraz biznesowego, a także stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych.


Udział w konferencji naukowej, prezentacja wyników, publikacja artykułów oraz poznawanie nowych ludzi stanowi kluczowy aspekt rozwoju kariery naukowej i zawodowej.


Mamy świadomość, jak ważnym elementem w pracy naukowców w dzisiejszych czasach jest konieczność budowania dorobku naukowego, na każdym etapie pracy naukowej. Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazją do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów, jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesowym i jednocześnie podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.Skontaktuj się z namiW celu uzyskania więcej informacji na temat organizowanej konferencji, prosimy o kontakt z naszym biurem