Materiały pokonferencyjne - wydane monografie naukowe