Nasze centrum zainteresowania

Promocja, upowszechnianie, popularyzacja wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, a także wdrażania najnowszych rozwiązań w dziedzinie innowacji, ekonomii, zarządzania strategicznego w skali międzynarodowej oraz utrzymania zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa.Kontakt z namiTel: +48 512 753 478
e-mail: biuro@groupivg.com
www.groupivg.com