Nasze centrum zainteresowania

Promocja, upowszechnianie, popularyzacja wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, a także wdrażania najnowszych rozwiązań w dziedzinie innowacji, ekonomii, zarządzania strategicznego w skali międzynarodowej oraz utrzymania zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa.Kontakt z namiUl. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, POLAND
Tel: +48 512 753 478
www.groupivg.com